Paskelbta: 2020-02-20 15:23:06 CET
AB "Amber Grid"
Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl AB „Amber Grid“ dividendų politikos

2020 m. vasario 20 d. AB „Amber Grid“  valdyba priėmė sprendimą prisijungti prie atnaujintos UAB EPSO-G įmonių grupės dividendų politikos ir ją AB „Amber Grid“ tiesiogiai taikyti pilna apimtimi.

Politika atnaujinta atlikus neesminius pakeitimus, susijusius su korporatyvinio valdymo struktūros bei teisės aktų pasikeitimais.

Pridedama:
„Amber Grid“ dividendų politika

Daugiau informacijos:
Laura Šebekienė, „Amber Grid" komunikacijos vadovė,
tel. +370 699 61246, el.p.: l.sebekiene@ambergrid.lt

Priedas


EPSO-G Dividendu politika_2020-02-07.pdf