Paskelbta: 2020-02-19 12:43:45 CET
UAB "INVL Asset Management"
Pranešimas apie esminį įvykį

UAB „INVL Asset Management“ 2020 m. vasario 18 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus

Vilnius, Lietuva, 2020-02-19 12:43 CET --  

Lentelėje pateikiami UAB INVL Asset Management valdomų fondų 2020 m. vasario 18 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus.

 

Fondas Vieneto kaina, EUR Išleisti vienetai Išpirkti vienetai Viso išleistų vienetų
INVL Rusijos TOP20 subfondas 43,1107 321,8619 74,6226 203092,1798
INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas 42,3985 12,7217 0 750717,2074
INVL Baltijos fondas 38,8505 40,815434 411,054615 248010,559868

 

         UAB „INVL Asset Management“
         Tel. 8 700 55 959
         www.invl.com