Paskelbta: 2020-02-17 15:01:00 CET
AB "Linas Agro Group"
Pranešimas apie esminį įvykį

AB „Linas Agro Group“ didina investicijas į žemės ūkio produkcijos gamybą

AB „Linas Agro Group“ pavaldžioji įmonė Panevėžio rajono Žibartonių ŽŪB  pasirašė pajų pirkimo-pardavimo sutartis su  Kėdainių rajono žemės ūkio bendrovės „Nemunas“ pajininkais, siekdama įsigyti  67,15 proc. žemės ūkio bendrovės „Nemunas“ pajų. Bendra investicijų suma  yra 2 005 000 Eur.

Kėdainių rajone Miegėnų kaime įsikūrusi žemės ūkio bendrovė „Nemunas“ įsteigta 1992 metais. Bendrovė dirba 1051 ha žemės, tame tarpe 243 ha yra nuosava žemė. Verčiasi pieno gamyba – laiko 496 galvijus, tame skaičiuje 196 melžiamas karves; taip pat augina grūdus bei aliejines sėklas: per metus užaugina virš 3 400 tonų produkcijos. Įmonėje dirba 25 darbuotojai. 2019 metais įmonės pajamos viršijo 1 mln. Eurų, valdomas turtas įvertintas 1,89 mln. Eur.

„Esame „Nemuno“ bendrovės kaimynai. Mūsų valdoma Panevėžio rajono Žibartonių ŽŪB įsikūrusi greta. Žemės ūkio bendrovė „Nemunas“ mums yra patraukli, nes yra šalia, o jos veikla diversifikuota. Manome, kad turime ką pasiūlyti kaimynams, ir pirmiausia –  savo patirtį. Valdome žemės ūkio įmones nuo 2003 metų.

Visa mūsų Grupės veikla sukasi apie žemės ūkį: tiekiame prekes žemdirbiams bei realizuojame jų išaugintą produkciją, auginame grūdus, gaminame pieną, valdome pilno gamybos ciklo paukštininkystės verslą Latvijoje. Žemės ūkio produktų gamyba yra viena iš svarbiausių mūsų veiklų, nes joje tiesiogiai susiduriame su tomis pačiomis problemomis, kaip ir kiti žemdirbiai, todėl turime galimybę pasitikrinti, kiek realiai naudingi mūsų siūlomi produktai ir technika, kas veikia ir kas nepasiteisina. Kartu ši veikla leidžia mums naudingai eksperimentuoti, išbandyti įvairias naujas technologijas, prieš siūlant jas klientams.

Mūsų valdomos žemės ūkio bendrovės nėra vien naujų technologijų bandymų poligonas – tai stiprios, efektyviai dirbančios įmonės. Jų darbuotojai keičiasi patirtimi ir mokosi vieni iš kitų. Tai atsispindi ir veiklos rezultatuose: mūsų auginamų kviečių derlingumas vidutiniškai 38 % didesnis, nei vidutinis Lietuvoje, o rapsų net 48 % didesnis. Nederlingais 2018 metais šis atotrūkis buvo dar didesnis – atitinkamai 56 ir 52 %. Kartu sudėjus mūsų bendrovės yra ir gana stambus pieno tiekėjas Lietuvoje, vidutiniai pieno primilžiai irgi 74 % didesni už Lietuvos vidurkį. 2018–2019 finansiniais metais Panevėžio rajono Žibartonių žemės ūkio bendrovėje primilžis padidėjo 12,2%. Atėję į „Nemuną“, sieksime panašaus veiklos efektyvumo,“ – komentuoja AB „Linas Agro Group“ generalinio direktoriaus pavaduotojas Andrius Pranckevičius.

AB „Linas Agro Group“ priklauso šešios žemės ūkio bendrovės, įsikūrusios derlingose Lietuvos vietovėse – Panevėžio rajono Aukštadvario ŽŪB, Šakių rajono Lukšių ŽŪB, Biržų rajono Medeikių ŽŪB, Sidabravo ŽŪB ir Kėdainių rajono Labūnavos ŽŪB. Jos užsiima pieno gamyba, grūdų, rapsų ir cukrinių runkelių auginimu. 2018 m. Šakių rajono Lukšių ŽŪB buvo antra pagal efektyvumą pieno gamintoja Lietuvoje įmonių kategorijoje, iš karvės vidutiniškai primelžta 11 262 kg pieno. Trečiąją pagal efektyvumą vietą tarp įmonių užėmė Sidabravo ŽŪB, kur vidutiniškai iš karvės primelžta 10 471 kg pieno.

Apie AB „Linas Agro Group“

AB „Linas Agro Group“ kartu su valdomomis įmonėmis bendrai sudaro 1991 metais įkurtą Grupę ir veikia keturiose valstybėse – Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje ir Ukrainoje. Grupėje yra 39 įmonės ir 2 064 darbuotojai. Grupės finansiniai metai prasideda liepos 1 d. 2018–2019 finansiniais metais konsoliduotos Grupės pajamos siekė  743 mln. Eur,  EBITDA buvo 5,6 mln. Eur.

Grupės įmonės gamina, ruošia ir parduoda žemės ūkio ir maisto produktus, tiekia prekes ir paslaugas žemdirbiams. Grupė yra vienas didžiausių lietuviškų grūdų eksportuotojų, turi nuosavą trylikos grūdų elevatorių tinklą. Taip pat vienas iš prekių žemdirbiams (sertifikuotų sėklų, trąšų bei žemės ūkio technikos) tiekimo lyderių Lietuvoje, turi sėklų paruošimo gamyklą. Taip pat Grupė yra ir stambi pieno gamintoja Lietuvoje ir didžiausia paukštienos gamintoja Latvijoje.

Daugiau informacijos:

Andrius Pranckevičius
AB „Linas Agro Group“ generalinio direktoriaus pavaduotojas
Mob. 8 687 71 419              
E. p. a.pranckevicius@linasagro.lt