Paskelbta: 2020-02-17 11:11:09 CET
Nasdaq Vilnius
Biržos pranešimas

VVP pirminio platinimo aukciono rezultatai

AB Nasdaq Vilnius 2020 m. vasario 17 d. įvykusio Vyriausybės vertybinių popierių pirminio platinimo papildymo aukciono rezultatai:

 

ISIN kodas LT0000650038
Konkurencinių pavedimų knygos kodas LTGCB03022B
Nekonkurencinių pavedimų knygos kodas LTGNB03022B
Atsiskaitymo data 2020-02-19
Išpirkimo data 2022-09-27
Valiuta, kuria nominuota emisija EUR
Nominali vertė 100
Atkarpos dydis, % 0,3
Mažiausias siūlytas pelningumas, % -0,130
Vidutinis svertinis pelningumas, % -0,107
Didžiausias įvykdytų pavedimų pelningumas, % -0,100
Bendra konkurencinių pavedimų apimtis, EUR 190 600 000
Bendra nekonkurencinių pavedimų apimtis, EUR 2 500 000
Išplatinta nominalia verte, EUR 50 000 000,00
Apyvarta, EUR 50 590 019,97

 

Apmokėti vertybiniai popieriai atsiskaitymo dieną bus įtraukti į reguliuojamą rinką – AB Nasdaq Vilnius Skolos vertybinių popierių sąrašą.

 

 

Nasdaq Baltic
Transaction Services
+370 5 253 14 54
www.nasdaqbaltic.com

 

 

Pavadinimas Nasdaq Baltic yra naudojamas apibrėžti vertybinių popierių biržas, reguliuojamas rinkas, alternatyvias vertybinių popierių rinkas First North Baltijos šalyse, t.y Nasdaq Tallinn AS, Nasdaq Riga AS ar AB Nasdaq Vilnius.