Paskelbta: 2020-02-13 12:25:16 CET
UAB "INVL Asset Management"
Pranešimas apie esminį įvykį

UAB „INVL Asset Management“ 2020 m. vasario 12 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus

Vilnius, Lietuva, 2020-02-13 12:25 CET --  

Lentelėje pateikiami UAB INVL Asset Management valdomų fondų 2020 m. vasario 12 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus.

 

Fondas Vieneto kaina, EUR Išleisti vienetai Išpirkti vienetai Viso išleistų vienetų
INVL Rusijos TOP20 subfondas 43,2738 19,9338 115,025 204038,8171
INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas 42,3579 0 8,4888 750997,4609
INVL Baltijos fondas 38,9003 27,920607 107,55925 249142,022753

 

         UAB „INVL Asset Management“
         Tel. 8 700 55 959
         www.invl.com