Publicēts: 2020-02-13 09:01:04 CET
mogo
Finanšu informācija

Mogo Finance paziņo neauditētos rezultātus par divpadsmit mēnešu periodu, kas noslēdzās 2019. gada 31. decembrī

Pieaugums izsniegtajos aizdevumos turpina veicināt ievērojamu EBITDA pieaugumu

BŪTISKĀKIE OPERATĪVIE UN STRATĒĢISKIE FOKUSI

  • Ievērojams Grupas izsniegto aizdevumu pieaugums par 55,6%, kopā sasniedzot EUR 178,4 miljonus (2018: EUR 114,6 miljoni), no kuriem EUR 53,7 miljoni vidēja līmeņa tirgos (2018: EUR 33,1 miljons)
  • Ievērojot iepriekš pausto apņemšanos, Mogo Finance akcionāri 2019. gada 4. ceturksnī ir ieguldījuši papildus kapitālu EUR 3 miljonu apmērā. Kopējais Grupā papildus ieguldītais kapitāls 2019. gadā sasniedza EUR 5 miljonus, bez tam EUR 5 miljoni tiks ieguldīti līdz 2020. gada 1. ceturkšņa beigām
  • Mogo Finance ir pārtraucis savu lietoto automašīnu mazumtirdzniecības biznesu, pārdodot Longo zīmola uzņēmumus, kas Grupai rezultējās ar EUR 1,7 miljonu peļņu. Šis darījums ļaus pilnībā koncentrēt Grupas operacionālo darbību uz finansēšanas biznesu, lai ievērojami palielinātu kopējo rentabilitāti. Longo arī turpmāk būs Mogo stratēģisks lietotu automašīnu pārdošanas partneris
  • Sekojot savai rentabilitātes pieauguma stratēģijai, Grupai ir izdevies sasniegt peļņu pēc nodokļiem gada griezumā 8 tirgos (2018: 6 tirgos), un pozitīvu atdevi gada griezumā 10 tirgos (2018: 6 tirgos), mērot pēc EBITDA rādītāja
  • 2019. gada beigās ir pilnībā nokomplektētas visas reģionālās komandas kā arī grupas vadības komanda, papildus būtisks izmaksu pieaugums turpmāk  nav sagaidāms                                                                                                                                                       

GALVENIE FINANŠU UN IZAUGSMES RĀDĪTĀJI                 

  • Procentu un tamlīdzīgi ieņēmumi, iekļaujot ieņēmumus no ilgtermiņa nomas, auguši par 40,5%, sasniedzot EUR 76,7 miljonus (2018: EUR 54,6 miljoni).
  • Ievērojams pašu kapitālā pieaugums par 61,8%, sasniedzot EUR 28,8  miljonus (31.12.2018: EUR 17,8 miljoni).
  • Straujš pieaugums EBITDA rādītājā par 54,4% līdz EUR 31,5 miljoniem (2018: EUR 20,4 miljoni).
  • Neto peļņa periodā ievērojami uzlabojusies par 34,8%, sasniedzot EUR 6,2 miljonus (2018: EUR 4,6 miljoni).

   

Mogo Finance izpilddirektors Modestas Sudnius komentēja:

“Sasniedzot rekord augstu gada EBITDA rādītāju ar vairāk nekā 50 % pieaugumu salīdzinājumā ar 2018. gadu, esam veiksmīgi īstenojuši 2019. gada attīstības stratēģiju.

Šo rezultātu sekmēja peļņas rādītāju un operatīvās darbības uzlabojumi vairākās darbības valstīs.

Longo grupas uzņēmumu pārdošana līdztekus ar pilnībā nokomplektētām reģionālajām un grupas vadības komandām palīdzēs mums nākotnē pilnībā koncentrēties uz galveno misiju – nodrošināt klientiem mobilitāti, piedāvājot ērtākos iespējamos finansēšanas risinājumus.

Mogo grupa ir labi pozicionēta, lai arī 2020. gads kļūtu par uzņēmuma izaugsmes ziņā vēsturiski labāko gadu, lielā mērā pateicoties turpmākam ieņēmumu un rentabilitātes pieaugumam.”

 

KONFERENCES ZVANS:

Konferences zvans angļu valodā ar Grupas vadības komandu, lai apspriestu šos rezultātus, ir paredzēts 2020. gada 18. februārī, plkst.15:00 CET.

 

Lūdzam reģistrēties šeit: http://emea.directeventreg.com/registration/8799929

 

 

 

Papildus informācijas iegūšanai, lūdzu, sazinieties ar:

Mogo Finance

Māris Kreics, Grupas finanšu direktors (CFO)

E-pasts: maris.kreics@mogofinance.com

   

Par Mogo Finance:

Mogo Finance ir viens no lielākajiem un visstraujāk augošajiem lietotu automašīnu finansēšanas uzņēmumiem Eiropā.  Mogo izmanto brīvu tirgus nišu lietotu automašīnu finansēšanā, kuru tradicionālie aizdevēji neapkalpo. Mogo Finance ir izvērsis savu darbību 17 valstīs, izsniedzot aizdevumos vairāk nekā EUR 550 miljonus un apkalpo vairāk nekā EUR 190 miljonu finanšu līzinga un nodrošināto aizdevumu portfeli. Mogo piedāvā saviem klientiem nodrošinātos aizdevumus līdz EUR 15 000 ar maksimālo atmaksas termiņu līdz 84 mēnešiem, padarot lietotu automašīnu finansēšanas procesu ērtu un pieejamu gan klientiem, gan partneriem. Mogo reģionālais izvietojums un diversificētas ieņēmumu plūsmas padara Mogo unikālu salīdzinājumā ar konkurentiem.

Mogo Finance piedāvā savus produktus, izmantojot savu filiāļu tīklu un vairāk nekā 2 000 sadarbības partnerus visās valstīs, kā arī tiešsaistē.  Diversificēti produktu izplatīšanas kanāli padara Mogo Finance par vadošo zīmolu lietotu automašīnu finansēšanā.  Uzņēmums ir dibināts 2012. gadā ar galveno mītnes vietu Rīgā, Latvijā, un veic saimniecisko darbību Latvijā, Igaunijā, Lietuvā, Gruzijā, Polijā, Rumānijā, Bulgārijā, Moldovā, Albānijā, Baltkrievijā, Armēnijā, Uzbekistānā, Kazahstānā, Ziemeļmaķedonijā, Bosnijā un Hercegovinā, Kenijā un Ugandā.

www.mogofinance.com

   

SVARĪGA INFORMĀCIJA

Šeit sniegtā informācija nav paredzēta pilnīgai vai daļējai, tiešai vai netiešai izpaušanai, publicēšanai vai izplatīšanai Amerikas Savienotājās Valstīs, Austrālijā, Kanādā, Honkongā, Japānā, Jaunzēlandē, Dienvidāfrikā vai citas valstīs, vai jebkādos citos apstākļos, kuros informācijas izpaušana, publicēšana vai izplatīšana būtu nelikumīga. Šeit sniegtā informācija neveido piedāvājumu vai pieprasījumu pārdot obligācijas nevienā jurisdikcijā, kura šāds piedāvājums, obligāciju pirkšana vai pārdošana būtu pretlikumīga pirms reģistrācijas, atbrīvojama no reģistrācijas vai kvalificējama saskaņā ar jebkuras šādas jurisdikcijas vērtspapīru likumiem. Personām, kuru rīcībā ir nonācis šis paziņojums, ir pienākums būt informētām un ievērot visus minētos ierobežojumus.

Šis paziņojums nav vērtspapīru piedāvājums pārdošanai Amerikas Savienotājās Valstīs. Obligācijas nav bijušas un netiks reģistrētas saskaņā ar Vērtspapīru likumu (Securities Act) vai saskaņā ar jebkurā ASV štatā piemērojamiem vērtspapīru likumiem, un obligācijas nedrīkst tieši vai netieši piedāvāt vai pārdot Amerikas Savienotajās Valstīs vai ASV dzīvojošu vai reģistrētu personu īpašumā vai labā, izņemot gadījumus, kad piemērojams izņēmums saskaņā ar Vērtspapīru likumu vai uz darījumu neattiecas Vērtspapīru likuma prasības par reģistrāciju.

Šis dokuments nav prospekts Direktīvas 2003/71/EK ("Prospektu direktīva") tās aktuālās redakcijas izpratnē un nav uzskatāms par publisku vērtspapīru piedāvājumu nevienā Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstī ("EEZ ").

Šis paziņojums nav obligāciju piedāvājums Apvienotas Karalistes sabiedrībai. Apvienotajā Karalistē nav un nebūs apstiprināts obligāciju prospekts. Attiecīgi šis paziņojums netiek izplatīts plašai sabiedrībai Apvienotajā Karalistē un to nedrīkst nodot tālāk. Informācija par šo paziņojumu kā finansiālu veicināšanu var izplatīt tikai un vienīgi: i) personām, kas atrodas ārpus Apvienotās Karalistes, vai ii) investīciju speciālistiem, uz kuriem attiecas 2000. gada Finanšu pakalpojumu un tirgu likuma

19. panta 5. punkta (Finanšu veicināšanas) rīkojuma 2005 ("Rīkojums") (Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion Order 2005 ("Order")), vai (iii) uzņēmumi ar augstu tīro vērtību un citas personas, kurām tas var tikt likumīgi paziņots, uz kuram attiecas Rīkojuma 49. panta 2. punkta a) līdz d) apakšpunkts (visas i), ii) un iii) apakšpunktā minētās personas sauktas par "Attiecīgajam personām"). Jebkurš uzaicinājums, piedāvājums vai vienošanas parakstīties, iegadāties vai citādi iegūt šādus vērtspapīrus tiks realizēts tikai ar Attiecīgajām personām. Neviena persona, kas nav Attiecīgā persona, nedrīkst rīkoties vai balstīties uz šo paziņojumu vai tā saturu.

TIKAI PROFESIONĀLI INVESTORI - ražotāja mērķa tirgus (direktīva 2004/39/EK par finanšu instrumentu tirgiem, II produktu pārvaldība) ir tikai atbilstoši darījumu partneri un tikai profesionāli klienti (visi izplatīšanas kanāli). Neviens privāto ieguldījumu un apdrošināšanas ieguldījumu produktu pamatinformācijas galvenais informācijas dokuments (GID) nav sagatavots, jo obligācijas nav gatavs produkts un tās piedāvās tikai atbilstošiem darījuma partneriem un profesionāliem klientiem.

 


Report 12M_2019_final_LV.pdf