Paskelbta: 2020-02-03 16:22:11 CET
AB "K2 LT"
Kita informacija

Veiklos rezultatų skelbimo kalendorius 2020 m.

„Lietuvos krematoriumą“ valdanti AB „K2 LT” praneša, kad 2020 metais bendrovės veiklos rezultatus planuojama skelbti tokia tvarka:

 

2020.01.02 - 2019 m. 12 mėnesių kremavimų suvestinė

2020.02.04 - 2019 m. 12 mėnesių tarpinė finansinė informacija

2020.03.10 - 2019 m. audituota metinė finansinė atskaitomybė

2020.03.12 - Pranešimas apie akcininkų susirinkimo sušaukimą

2020.04.01 - Pirmojo 2020 m. ketvirčio kremavimų suvestinė

2020.07.01 - Antrojo 2020 m. ketvirčio kremavimų suvestinė

2020.07.31 - 2020 m. 6 mėnesių tarpinė finansinė informacija

2020.10.01 - Trečiojo 2020 m. ketvirčio kremavimų suvestinė

2021.01.04 - 2020 m. 12 mėnesių kremavimų suvestinė

 

Bernardas Vilkelis

Direktorius

bernardas@k2lt.lt