Publicēts: 2020-02-03 08:05:00 CET
Nasdaq Riga
Biržas paziņojums

Izmaiņas AS “Rīgas kuģu būvētava” uzraudzības statusā

Nasdaq Riga valde š.g. 3. februārī nolēma veikt izmaiņas AS “Rīgas kuģu būvētava” (RKB1R, ISIN LV0000100378) piemērotajā uzraudzības statusā.

AS “Rīgas kuģu būvētava” 2020. gada 31. janvārī ir iesniegusi finanšu informāciju par pirmajiem deviņiem 2019. gada mēnešiem, tādējādi ir beiguši pastāvēt apstākļi, pamatojoties uz kuriem Sabiedrībai 2019. gada 2. decembrī tika piemērots papildus uzraudzības statuss.

AS “Rīgas kuģu būvētava” kopš 2018. gada 28. maija piemērotais uzraudzības statuss, ņemot vērā ilgstošas maksātspējas problēmas, paliek spēkā.


Nasdaq Baltic
Issuer Services
+371 67212431
www.nasdaqbaltic.com

Nasdaq Baltic ir vienots nosaukums, ko lieto, lai apzīmētu uzņēmumus un biržas/regulētos tirgus un alternatīvos tirgus First North, kurus pārvalda Nasdaq grupā ietilpstošie Baltijas valstīs esošie uzņēmumi, t.i. Nasdaq Tallinn AS, Nasdaq Riga, AS un AB Nasdaq Vilnius.