Paskelbta: 2020-01-31 16:01:21 CET
AB „Energijos skirstymo operatorius“
Pranešimas apie esminį įvykį

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba atlikusi planinį tyrimą pažeidimų nenustatė

AB „Energijos skirstymo operatorius“, kodas 304151376, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, Vilnius (toliau – Bendrovė arba ESO). Bendras AB „Energijos skirstymo operatorius“ išleistų paprastųjų vardinių akcijų skaičius yra 894 630 333; ISIN kodas – LT0000130023.

Bendrovė informuoja, kad Lietuvos banko Priežiūros tarnyba (toliau –  LBPT) nenustatė pažeidimų ir užbaigė planinį tyrimą dėl ESO buhalterinės apskaitos ir finansinių ataskaitų atitikties 9 TFAS „Finansinės priemonės“ ir 15 TFAS „Pajamos pagal sutartis su klientais“ bei metininio pranešimo ir socialinės atsakomybės ataskaitos atitikties teisės aktams.

LBPT įvardino kokybės trūkumus dėl informacijos atskleidimo metiniame pranešime, atitinkamai ESO ėmėsi priemonių ir trūkumus, susijusius su alternatyvių veiklos rodiklių skaičiavimu bei atskleidimu pašalino iki tyrimo užbaigimo datos. Likusias rekomendacijas dėl socialinės atsakomybės ataskaitos atitikties teisės aktams ir papildomų nuorodų apie rizikas metiniame pranešime Bendrovė įgyvendins metiniame pranešime už 2019 metus. Apie rekomendacijų įgyvendinimą ESO informuos LBPT teisės aktų numatyta tvarka.

Planinius atitikimo tarptautiniams standartams ir Lietuvos teisės aktams patikrinimus LBPT atlieka kasmet.

Atstovas ryšiams su visuomene: Tomas Kavaliauskas, el. paštas tomas.kavaliauskas@eso.lt, tel. +370 617 51616.