Avaldatud: 2020-02-05 15:51:35 CET
Magnetic MRO
Perioodiline teave

KONSOLIDEERITUD AUDITEERIMATA VAHEARUANNE 4.kvartal 2019.a

ÜLDINFO

Magnetic MRO AS on sertifitseeritud kommertslennukite täisteenust pakkuv hooldusettevõte, omades rohkem kui kahe kümnendi jagu kogemusi terves maailmas. Ettevõtet on tunnustatud innovatiivsete lähenemiste eest ning ettevõte on tõestanud end lennufirmadele, lennuki osade tootjatele ja varaomanikele täisteenust pakkuva firmana.

 

4.KVARTAL 2019 TEGEVUSED JA SÜNDMUSED

 

  •  Magnetic MRO värvis esimese ATR72 tüüpi lennuki lennufirma SAS värvidesse

Magnetic MRO värvis oma Tallinnas asuvas värvimisangaaris esimese ATR72 tüüpi lennuki lennufirma SAS uhiuutesse värvidesse. Hiljuti uuendas lennufirma SAS peale 21 aastat esmakordselt oma visuaalset kuvandit ning tõi välja ka uue kujunduse lennukite välidisainis. Uue kujunduse loomisel on kasutatud modernset, kuid klassikalist skandinaavia disaini ja on loodud edasi kandma lennufirma tulevikuvaadet.

 

  • Magnetic MRO Training omandas Airbus A320 NEO LEAP 1A ja PW1100G lennuki mootoritüübi koolitusõiguse

Magnetic MRO Training, Magnetic MRO koolitusorganisatsioon, omandas hiljuti õiguse korraldada koolitusi Airbus A320 NEO LEAP 1A ja PW1100G lennuki mootoritüüpidele. Uus koolitusõigus annab võimaluse teostada treeninguid nii Airbus A320 CEO/NEO lennukitüüpide erinevuskoolitustele kui ka täismahus Airbus A320 NEO lennukitüübi koolitusispetsialistidele, kellel varasemalt puudus kokkupuude antud lennukitüübiga.

 

  • Magnetic MRO teostas 60. lennukihoolduse lennufirma Austrian Airlines lennukile ja sõlmis uue teenindusaegade lepingu

Magnetic MRO ja Austria kohalik lennufirma, Austrian Airlines sõlmisid teenindusaegade lepingu. Uue lepingu kohaselt reserveerib Austrian Airlines kaks hoolduskohta Magnetic MRO angaaris alates 2020 talvehooajast kolmeks aastaks kuni aastani 2023. Austrian Airlines on Magnetic MRO teenuseid kasutanud alates aastast 2005, mil alustati hooldusteenuse pakkumist lennufirma Boeing 737-800 lennukitüüpidele. Alates 2013 alustas Magnetic MRO lennufirma Airbus 320 perekonda kuuluvate lennukite hooldust. 2019 aasta lõpu seisuga on Magnetic MRO Tallinna angaaris kokku hooldust teostatud 60 Austrian Airlines lennukile.

 

  • Magnetic MRO ostis lennufirmalt airBaltic 4 Boeing 737 lennukit

Magnetic MRO ostis Läti lennufirmalt, airBaltic neli Boeing 737 classic tüüpi lennukit. Peale lennukite kätte saamist Läti kohalikult lennufirmalt, jätkavad kõik neli lennukit uute omanike käes. Detsember 2019 seisuga kuulus air Baltic’u lennukiparki kokku 36 õhusõidukit, millest 21 on Airbus A220, 12 Bombardier Dash 8 Q400 NextGen ja neli Boeing 737 CL tüüpi lennukid. Otsus müüa kõik oma Boeing 737 CL lennukid oli pikalt planeeritud samm, et keskenduda uutele, Airbus A220 lennukitele, mis tagavad suurema kütusesäästlikkuse ning aitavad vähendada ökoloogilist jalajälge.

 

JUHATUSE KINNITUS

Magnetic MGO Grupp AS (edaspidi Magnetic MRO Grupp või Grupp) koosneb emaettevõttest Magnetic MRO AS (EE) ning tema tõtaerettevõtetest: MAC Aero Interiors Ltd (UK), Magnetic Leasing Ltd (IE), Arrowhead assistance UAB (LT), Magnetic MRO Malaysia Sdh Bhd (MY). Alates 01. märtsist 2019 Magnetic MRO Grupp konsolideerib soetatud liini hoolduse grupi ettevõtteid - Direct Maintenance Holding BV (NL) (edaspidi Direct Maintenance Grupp). Alates detsembrist 2019 MAC Sichuan Aviation Technology Ltd (CN) (konsolideeritud kuni novembrini 2019) on osa Hangxin Aviation Services Co Limited (Magnetic MRO emaettevõte).

Käesolevaga kinnitame, et Magnetic MRO AS konsolideeritud 2019 aasta 4.kvartali andmed on õiged ja õiglased. Konsolideeritud vahearuanne annab õige ja õiglase ülevaate grupi finants positsioonist, tegevuste tulemusest ja rahavoogudest.

Konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne 2019. aasta 4.kvartali kohta on auditeerimata. Finantsaruanded on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga. Finantsaruandluse standardi põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

ERITINGIMUSTE TÄITMINE

Vastavalt p3.4.2 ja 3.4.3 Magnetic MRO 8% 21.12.2021 võlakirjade tingimustele, võlakirjade märkija on kohustatud täitma järgnevaid eritingimusi kuni võlakirjade täieliku lunastamiseni:

3.4.2 Omakapitalimäär (Equity Ratio) ei ole iga aruandlusperioodi lõpus madalam kui 25%

3.4.3 Netofinantsvõla ja EBITDA suhtarv (Net Debt/EBITDA) ei ole kõrgem kui 3.2.

Käesolevaga juhtkond kinnitab järgnevat eritingimuste täitmist seisuga 31.detsember 2019:

1) Omakapitalimäär (Equity Ratio) - 37%.

2) Netofinantsvõla ja EBITDA suhtarv (Net Debt/EBITDA) - 2.1.

3) Juulis 2019 Magnetic MRO Grupp on saanud 2/3 sissemaksest omakapitali. Järelejäänud 1/3 sissemaksest on oodata veebruaris 2020. Käesoleva aruande koostamise kuupäeva seisuga ei ole sissemakse registreerimiskanne Äriregistris veel teostatud, saadud sissemaks on kajastatud Registreerimata aktsiakapitali all (3.kvartalis 2019 saadud sissemaks oli kajastatud kohustuste all).

 

Eritingimuste arvutused:

  tEUR TTM 12.2019 TTM 12.2018
1 Intressikandvad kohustused 16,638 11,712
  sh. Võlakirjad 8,000 2,722
2 Raha 5,659 929
3=1-2 Netofinantsvõlg 10,980 10,783
4 Omakapital kokku 23,924 16,253
5 Varad Kokku 65,419 37,834
6=4/5 Omakapitalimäär 37% 43%
7 EBITDA Kokku 5,217 6,315
8=3/7 Netofinantsvõlg/EBITDA 2.1 1.7
9 Direct Maintenance Grupi EBITDA panus perioodil 01/07/2018 - 29/02/2019 109 1,472
10=7+9 EBITDA pro-forma 5,326 7,787
11=3/10 Netofinantsvõlg/EBITDA pro-forma 2.1 1.4

 

* TTM - trailing twelve month - aruandluskuupäeval lõppev jooksev periood, mille pikkuseks on 12 kuud.

** Vastavalt p.2.1.11 Magnetic MRO 8% 21.12.2021 võlakirjade tingimustele, EBITDA aruandlusperioodi puhaskasum enne järgmiste kulude mahaarvamist:

a) mis tahes maksude provisjonid;

b) mis tahes intressid, vahendustasud, allahindlused või muud tasud, mis on tekkinud või makstavad, saadud või saadaolevad seoses finantsvõlgnevustega;

c) mis tahes materiaalse ja immateriaalse põhivara kulum ja väärtuse langus; ja

d) mis tahes varade ümberhindlus, müük või mahakandmine.

***Kapitaliosaluse meetodil tulu:

49,9% sidusettevõtte Magnetic Parts Tarding Ltd netokasumist;

10,0% sidusettevõte MAC Sichuan Aviation Technology Ltd netokasumist.

   

Astrit Viisma-Kass

CFO, Juhatuse liige

Tallinn

 

 

KONSOLIDEERITUD FINANTSARUANDED, tEUR 

 

KONSOLIDEERITUD KASUMIARUANNE    
  Q4 2019 Q4 2018
Müügitulu 37,216 19,439
Muutuvkulud -33,897 -15,645
Püsikulud -131 -151
Muud äritulud 1,070 102
Muud ärikulud -923 -531
BRUTOKASUM 3,333 3,214
Turustuskulud -160 -189
Üldhalduskulud -1,633 -1,315
Personalikulud -939 -867
ÄRIKASUM 601 842
Amortisatsioon -1,109 -369
Finantstulud ja -kulud -216 138
Varade ümberhindlus (kursivahe) 206 -61
Kapitaliosaluse meetodil tulu* 525 97
ARUANDEPERIOODI KASUM 7 647
Vähemusosalus ** 159  
OMISTATAV ARUANDEPERIOODI KASUM -152 647

 

* Kapitaliosaluse meetodil tulu:

Magnetic Parts Trading Ltd: 49.9%

MAC Sichuan Aviation Technology Ltd: 10.0%

 

**Minority Interest:

Direct Maintenance East Africa Ltd 49%

Direct Maintenance Zanzibar Ltd 49%

 

Magnetic MRO’l avanes võimalus uueks ärisuunaks, mida oli ettevõte oma strateegias ette näinud juba alates aastast 2012. Uue „power-by-hour“ (PBH)  teenuse pakkumisega kaasnes 3-aastase lepingu sõlmimine 22 lennukile (Enter Air). See projekt tekitab nn. cross-synergy Grupi tasandil ja suurendab veelgi meie kokkupuudet rahvusvahelise varuosade turuga. Projekti käivitamisega seotud kulud avaldasid EBITDA-le negatiivset mõju. MMRO juhtkond nägi tulemuste puudusi, kuid need osutusid prognoositust suuremaks, sest investeeringud laomaterjalidesse toimusid viivitusega. Praegusel hetkel on alustatud investeeringutega materjalidesse ning samuti on allkirjastatud PBH lepingumuudatus lennufirmaga Enter Air, mis pakub Magnetic MRO-le paremaid finantstingimusi.

Negatiivset mõju ärikasumile kokku summas 587 tEUR avaldasid järgmised aasta-lõpu korrigeerimised:

  • Aastane PBHi lepinguga seotud renditud komponentide remondikulude kuludesse kandmine summas 287tEUR;
  • MAC Aero Interiors laoväärtuse allahindlusreserv summas 300tEUR.

Neljandas kvartalis on kajastatud järgnevate ühekordsete sündmuste mõju kokku summas 523 tEUR:

  • MAC Aero Interiors tootmise kolimisega Eestisse seotud kulud summas 150tEUR;
  • Direct Maintenance Grupp – Ajutine tööjõukulude suurenemine 4. kvartalis on seotud uute välisjaamade avamisega (püsitöötajate koolitused ning nende asendus sisseostetud tööjõuga lennuki tüüpkoolituse ajal  mis kestab 1 kuni 3 kuud) kokku summas 373tEUR. Kestvad tüüpkoolitused saavad läbitud veebruaris 2020.

Mõju nii tuludele kui kuludele avaldab tehing airBaltic’uga, mis on mainitud osas 4.KVARTAL 2019 TEGEVUSED JA SÜNDMUSED. Neljast ostetud lennukitest seisuga 31.12.2019 on müüdud kolm, viimase lennuki müügitehing lõpetatakse 1.kvartalis 2020.

Aruande periodi kasumit mõjutab Direct Maintenance Grupi soetusest tekkinud firmaväärtuse amotrisatsioon, mis on täies mahus kajastatud 4. kvartalis pärast ostuanalüüsi lõpuleviimist.

  

KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE    
  Q4 2019 Q4 2018
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST    
Ärikasum 601 842
Korrigeerimised 395 195
Nõuete ja ettemaksete muutus -2,345 -1,079
Varude muutus -170 417
Kohustuste ja ettemaksete muutus 9,818 -581
KOKKU RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST 8,299 -206
     
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST    
Põhivara müük ja soetamine -294 -1,156
Pikaajalised investeeringud -622 -428
KOKKU RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST -917 -1,585
     
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST    
Finantseerimistegevus -2,458 1,928
KOKKU RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST -2,458 1,928
     
RAHAVOOD KOKKU 4,924 137

 

 

KONSOLIDEERITUD BILANSS    
  12.2019 12.2018
Raha 5,659 929
Nõuded ja ettemaksed 22,617 15,956
Varud 12,963 7,392
Käibevara kokku 41,238 24,277
Põhivara    
Pikaajalised investeeringud 7,052 6,588
Materiaalne ja immateriaalne põhivara 12,791 6,415
Firmaväärtus 4,338 555
Põhivara kokku 24,181 13,558
VARAD KOKKU 65,419 37,834
     
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL    
Lühiajalised kohustused    
Lühiajalised laenud 7,553 6,881
Võlad ja saadud ettemaksed 24,857 9,869
Lühiajalised kohustused kokku 32,409 16,750
Pikaajalised kohustused    
Pikaajalised laenud 9,086 4,831
Pikaajalised kohustused kokku 9,086 4,831
KOHUSTUSED KOKKU 41,495 21,581
Aktsiakapital 1,090 1,093
Registreerimata aktsiakapital 5,317  
Ülekurss 6,619 6,619
Reservkapital 79 79
Realiseerimata vahetuskursierinevused 201 58
Vähemusosalus 31  
Eelmiste perioodide jaotamata kasum 8,178 3,325
Aruandeaasta kasum 2,409 5,079
Omakapital kokku 23,924 16,253
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 65,419 37,834

 

 

KONSOLIDEERITUD OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE            
  Aktsiakapital
nimiväärtuses
Registreerimata aktsiakapital Ülekurss Kohustuslik
reservkapital
Realiseerimata
kursivahed
Jaotamata
kasum (kahjum)
Vähemusosalus Kokku
31.12.2017 1,090   6,619 79 -58 3,446   11,177
Aruandeaasta kasum (kahjum) -       117 4,326   4,443
30.09.2018 1,090   6,619 79 60 7,772   15,620
Aruandeaasta kasum (kahjum) -       -123 753   630
31.12.2018 1,090   6,619 79 -63 8,524   16,250
Aruandeaasta kasum (kahjum)       -47 159 3,047   3,158
Vähemusosalus             -103 -103
30.09.2019 1,090   6,619 32 95 11,571 -103 19,305
Aruandeaasta kasum (kahjum)   5,317   47 106 -985   4,485
Vähemusosalus             134 134
31.12.2019 1,090 5,317 6,619 79 201 10,586 31 23,924

 

  

Astrit Viisma-Kass

CFO, Juhatuse liige

Tallinn

 

         Astrit Viisma-Kass
         Astrit.Viisma@magneticmro.com


MagneticMRO_Q4_2019_EST.pdf