Paskelbta: 2020-01-31 15:33:53 CET
Ignitis grupė
Pranešimas apie esminį įvykį

Correction: „Ignitis grupės“ preliminarūs 2019 m. 12 mėnesių finansiniai duomenys

UAB „Ignitis grupė“ (toliau – „Ignitis grupė“ ir Bendrovė), juridinio asmens kodas: 301844044, registruotos buveinės adresas: Žvejų g. 14, Vilnius. Bendra UAB „Ignitis grupė“ išleistų obligacijų nominali vertė 600 000 000 EUR; ISIN kodai: XS1646530565; XS1853999313.

Pirmoje pastraipoje pakoreguota data. Esminė informacija nesikeitė.

2019 metų 12 mėnesių preliminarūs „Ignitis grupės“ finansiniai duomenys:

 Gruodis
 2019 m.2018 m.Pokytis, %
Pajamos124,7 mln. Eur132,4 mln. Eur-5,8 proc.
Koreguota EBITDA*25,0 mln. Eur21,8 mln. Eur14,7 proc.
    
 Sausis - gruodis
 2019 m.2018 m.Pokytis, %
Pajamos1 493,3 mln. Eur1 261,4 mln. Eur18,4 proc.
Koreguota EBITDA*269,7 mln. Eur225,1 mln. Eur19,8 proc.

„Ignitis grupės“ pajamos 2019 m. sausio-gruodžio mėn. siekė 1 493,3 mln. eurų ir buvo 18,4 proc. didesnės palyginus su atitinkamu laikotarpiu 2018 m. (1 261,4 mln. eurų). Grupės pajamas 2019 metais reikšmingiausiai augino „Ignitis“ dukterinės įmonės Lenkijoje „Ignitis Polska“ išaugusios didmeninės prekybos apyvartos biržoje.  

Grupės koreguotas EBITDA rodiklis 2019 m. sausio-gruodžio mėn. siekė 269,7 mln. eurų – 19,8 proc. daugiau nei atitinkamu laikotarpiu 2018 m. (225,1 mln. eurų). Rodiklio augimą lėmė geresnis elektros bei dujų skirstymo veiklos rezultatas dėl didesnių investicijų į skirstomųjų tinklų atnaujinimą ir didesnių naujų vartotojų prijungimo pajamų dėl tarptautinių finansinės apskaitos standartų pasikeitimo. Taip pat rodiklio augimą lėmė išaugęs Grupės vėjo jėgainių portfelis bei efektyvus Kruonio HAE galimybių išnaudojimas.

Šiuo metu vyksta Bendrovės metinių finansinių ataskaitų audito darbai ir galutiniai audituoti rezultatai gali skirtis nuo pateiktų preliminarių.

*Bendrovės preliminarus 2019 m. bei faktinis 2018 m. koreguotas EBITDA rezultatas yra pateikiamas po vadovybės atliktų korekcijų, eliminuojant vienkartinių veiksnių įtaką. Šiomis korekcijomis siekiama atskleisti Bendrovės įprastos veiklos, be netipinių, vienkartinių ar su einamuoju veiklos laikotarpiu tiesiogiai nesusijusių veiksnių, rezultatus. Visi vadovybės atliekami koregavimai atskleidžiami tarpiniuose ir metiniuose Bendrovės pranešimuose.

Daugiau informacijos: Artūras Ketlerius, „Ignitis grupės“ ryšių su visuomene vadovas, arturas.ketlerius@ignitis.lt