Publicēts: 2020-01-31 15:33:37 CET
Rīgas kuģu būvētava
Finanšu informācija par 3 un 9 mēnešiem

AS „Rīgas kuģu būvētava” neauditēts 2019.gada 9 mēnešu finanšu pārskats

Neauditētu 2019.gada 9 mēnešu finanšu pārskatu skatīt pielikumā

2019.gada 9 mēnešos AS „Rīgas kuģu būvētava” kopējais neto apgrozījums bija 180 796 EUR (salīdzinoši 2018.gada 9 mēnešos kopējais neto apgrozījums bija 3 867 295 EUR).

AS „Rīgas kuģu būvētava” pārskata periodu pabeigusi ar bruto zaudējumiem 1 117 789 EUR apmērā (attiecīgi 2018.gada 9 mēnešos bruto zaudējumi bija 1 842 077 EUR), savukārt 2019.gada 9 mēneši tika pabeigti ar tīro peļņu 146 804 EUR apmērā (attiecīgi 2018.gada 9 mēneši bija tīrie zaudējumi 1 744 485 EUR apmērā).

 

AS „Rīgas kuģu būvētava” valde

 


rkb 2019 9 menesu parskats lat.pdf