Publicēts: 2020-01-31 11:59:59 CET
Storent Investments
Finanšu informācija

Storent Investments AS Starpposma ziņojums par 2019.gada 4.ceturksni

Iekšēja informācija, 2020-01-31 11:59 CET --  

Storent grupas kopējie ieņēmumi 2019. gada 4. ceturksnī, salīdzinājumā ar to pašu periodu 2018. gadā, pieauga par 19%, un kopējais ieņēmumu pieaugums 2019 gadā bija 5%. Baltijas valstu uzņēmumi 4. ceturksnī paaugstināja ieņēmumu līmeni un ģenerēja 74 % no visas grupas ieņēmumiem. Ziemeļvalstīs visa uzmanība tiek koncentrēta uz klientu loka dažādošanu un jaunu tirgus segmentu iekarošanu.

 

Baiba Onkele

AS Storent Investments Finanšu direktore

Tālrunis: + 371 29340012

E-pasts: baiba.onkele@storent.com

www.storent.com


Storent_report_2019_Q4_LV.pdf