Paskelbta: 2020-01-30 15:18:25 CET
AB Šiaulių bankas
Pranešimas apie esminį įvykį

Šiaulių bankas skundžia Lietuvos banko skirtą piniginę baudą

AB Šiaulių bankas, įmonės kodas 112025254, buveinės adresas: Tilžės g. 149, Šiauliai, Lietuva.

Šiaulių banko valdyba priėmė sprendimą skųsti Lietuvos banko valdybos nutarimą dėl poveikio priemonės (880 tūkst. Eur baudos) apskaičiavimo bei skyrimo ir tuo tikslu teikti skundą Vilniaus apygardos administraciniam teismui.

2019 m. Lietuvos bankas (LB) atliko planinį Šiaulių banko patikrinimą kredito rizikos valdymo ir pinigų plovimo ir teroristų finansavimo (PPTF) prevencijos reikalavimų vykdymo klausimais ir priėmė nutarimą, kuriuo kredito rizikos valdymo srityje įpareigojo Šiaulių banką ištaisyti teisės aktų pažeidimus ir trūkumus, o PPTF prevencijos reikalavimų įgyvendinimo srityje – pašalinti LB nustatytus pažeidimus ir trūkumus bei skyrė 880 tūkst. Eur baudą.

Dauguma LB nustatytų pažeidimų ir trūkumų buvo pašalinti dar iki patikrinimo rezultatų svarstymo LB valdyboje.

Šiaulių bankas nėra nustatęs atvejų, kai dėl LB patikrinimo ataskaitoje nustatytų pažeidimų ir trūkumų būtų pasinaudota Šiaulių banku pinigų plovimo ir teroristų finansavimo tikslais.

Papildomą informaciją teikia
Komunikacijos specialistė
Monika Rožytė, +370 686 79234, monika.rozyte@sb.lt