Paskelbta: 2020-01-29 07:00:00 CET
Telia Lietuva, AB
Tarpinė informacija

„Telia Lietuva“ 2019 m. dvylikos mėnesių veiklos rezultatai

Telia Lietuva, AB (toliau – „Telia Lietuva“ arba Bendrovė) valdyba patvirtino auditorių netikrintas Telia Lietuva, AB konsoliduotas tarpines finansines ataskaitas, parengtas pagal ES priimtus Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, už dvylikos mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2019 m. gruodžio 31 dieną.

2019 m. ketvirtasis ketvirtis*:

 • Bendros pajamos sudarė 107 mln. eurų ir, palyginti su 2018 m. ketvirtojo ketvirčio pajamomis – 96,8 mln. eurų, padidėjo 10,5 procento.
 • EBITDA, neįskaičiavus vienkartinių sąnaudų, palyginti su 2018 m. ketvirtojo ketvirčio EBITDA, neįskaičiavus vienkartinių sąnaudų, – 33,1 mln. eurų, padidėjo 4,5 proc. ir siekė 34,6 mln. eurų. EBITDA, neįskaičiavus vienkartinių sąnaudų ir teigiamos TFAS 16 taikymo įtakos, sumažėjo 1,8 procento.
 • Laikotarpio pelnas siekė 17 mln. eurų ir, palyginti su 13,5 mln. eurų pelnu prieš metus, padidėjo 25,6 procento.

2019 m. dvylika mėnesių*:

 • Bendros pajamos sudarė 388,3 mln. eurų ir, palyginti su 2018 m. dvylikos mėnesių pajamomis – 376,5 mln. eurų, padidėjo 3,1 procento.
 • EBITDA, neįskaičiavus vienkartinių sąnaudų, palyginti su 2018 m. dvylikos mėnesių EBITDA, neįskaičiavus vienkartinių sąnaudų, – 128,7 mln. eurų, padidėjo 1,8 proc. ir siekė 131 mln. eurų. EBITDA, neįskaičiavus vienkartinių sąnaudų ir teigiamos TFAS 16 taikymo įtakos, sumažėjo 4,2 procento.
 • Laikotarpio pelnas buvo beveik toks pat kaip prieš metus ir sudarė 54,7 mln. eurų.
 • Laisvieji pinigų srautai sudarė 59,9 mln. eurų ir, palyginti su 2018 m. dvylikos mėnesių laisvaisiais pinigų srautais – 50,2 mln. eurų, padidėjo 19,3 procento.

Vadovybės komentaras:
2019 m. Bendrovė baigė aukšta nata: paskutiniojo metų ketvirčio pajamos vėl viršijo 100 mln. eurų. 2019 m. ketvirtąjį ketvirtį toliau didėjo pajamos iš mobiliojo ryšio, televizijos ir IT paslaugų bei įrangos pardavimo, be to, išaugo pajamos iš balso tranzito paslaugų. Kita vertus, sparti technologinė raida toliau neišvengiamai mažino pajamas iš tradicinės balso telefonijos, o aukštas konkurencingumo lygis rinkoje mažino pajamas iš fiksuotojo plačiajuosčio interneto paslaugų, nors pačių vartotojų skaičius didėjo.

Stiprius išmaniosios televizijos paslaugų pardavimus lėmė gruodį visiems „Telia TV“ klientams pasiūlyta mobiliosios televizijos paslauga „Telia Play“. Populiariausia šalyje išmanioji televizija dabar pasižymi ne tik savo valdymo kokybę ar išskirtiniu HBO bei „TVPlay Premium“ turiniu, bet ir galimybe turėti ją visuose mobiliuosiuose įrenginiuose. Be to, tai yra vienas pirmųjų bendrai su „Telia Company“ įmonių grupe sėkmingai sukurtų produktų.

Nuolatinės ilgalaikės investicijos, kurios 2019 m. sudarė 52,7 mln. eurų, leidžia patenkinti sparčiai didėjantį mobiliųjų duomenų poreikį ir užtikrinti didžiausią mobiliųjų duomenų perdavimo spartą šalyje – 76,22 Mb/s.

Nepaisant didelės konkurencijos ir dalies rinkos segmentų prisisotinimo, per 2019 metus:

 • šviesolaidinio interneto vartotojų skaičius padidėjo 6,5 proc. – iki 295 tūkst.,
 • išmaniosios televizijos (IPTV) vartotojų skaičius padidėjo 6,1 proc. – iki 244 tūkst.,
 • pasiūlymo „Telia One“ vartotojų skaičius beveik padvigubėjo – iki 60 tūkstančių.

Sėkmingas paskutinysis metų ketvirtis lėmė tai, kad per 2019 metus:

 • pajamos iš TV paslaugų padidėjo 18,1 proc.,
 • pajamos iš įrangos pardavimo padidėjo 13,5 proc.,
 • pajamos iš IT paslaugų padidėjo 11 proc.,
 • pajamos iš mažmeninių mobiliojo ryšio paslaugų padidėjo 5,7 procento.

Nors EBITDA išreikšta absoliučiais skaičiais didėjo, tačiau augančios veiklos sąnaudos per metus sumažino pelningumo maržą ir iškėlė papildomą veiklos efektyvumo būtinybę.

Toliau didžiulį dėmesį skyrėme klientų aptarnavimo kokybės gerinimui ir skaitmeninimui – lapkritį įdiegėme dirbtinio intelekto technologija veikiančią klientų aptarnavimo asistentę–robotę Aita. Tai – pirmasis chatbotas Lietuvos telekomunikacijų rinkoje. O realią ir fizinę patirtį žmonėms pradėjome gerinti lapkritį Šiauliuose atidarę naujos koncepcijos saloną Lietuvoje.

Nuo 2020 m. sausio 1 d. įsteigėme naują Skaitmeninimo ir analitikos padalinį, o siekiant glaudesnės sinergijos su kitomis „Telia Company“ įmonių grupės įmonėmis ir didesnio darbo efektyvumo tuo pačiu metu kaip ir „Telia“ komandos Estijoje, Danijoje ir Norvegijoje prisijungėme prie Naujojo veiklos modelio.

PASTABA. * TFAS 16 „Nuoma“ taikymas nuo 2019 m. sausio 1 d. turėjo įtakos 2019 m. finansinėms ataskaitoms. Palyginama 2018 m. informacija nebuvo koreguota.


PRIDEDAMA: 

 • Telia Lietuva, AB konsoliduotos tarpinės finansinės ataskaitos už dvylikos mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2019 m. gruodžio 31 dieną.
 • Telia Lietuva, AB įmonių grupės 2019 m. 12 mėnesių veiklos rezultatų pristatymas


Darius Džiaugys,
Ryšių su investuotojais vadovas,
tel. (8 5) 236 7878,
el.p. darius.dziaugys@telia.lt

Priedai


Telia_Lietuva_2019_12_menesiu_finansines_ataskaitos.pdf
Telia_Lietuva_2019_12_mėnesiu_rezultatu_pristatymas.pdf