Paskelbta: 2020-01-29 06:57:42 CET
AB Šiaulių bankas
Pranešimai apie vadovų sandorius

Pranešimai apie vadovo sandorius dėl Emitento vertybinių popierių

AB Šiaulių bankas, įmonės kodas 112025254, buveinės adresas: Tilžės g. 149, Šiauliai, Lietuva.

AB Šiaulių bankas gavo su vadovu glaudžiai susijusio asmens pranešimus apie sandorius dėl banko išleistų vertybinių popierių (pridedama).

Emitento įgaliotas teikti papildomą informaciją - VP apskaitos departamento direktorė Jolanta Dobiliauskienė, tel. (8 41) 595 669.

Priedai


INVL Pensija 1961-1967_LT.pdf
INVL Pensija 1968-1974_LT.pdf
INVL Pensija 1975-1981_LT.pdf
INVL Pensija 1982-1988_LT.pdf