Paskelbta: 2020-01-28 17:41:31 CET
AUGA group, AB
Kita informacija

2020 m. AUGA group, AB periodinės informacijos atskleidimo datos (investuotojo kalendorius)

AUGA group, AB (juridinio asmens kodas: 126264360, buveinės adresas: Konstitucijos pr. 21C, Vilnius; toliau – Bendrovė) 2020 m. savo veiklos rezultatus planuoja skelbti tokia tvarka:

2020 m. vasario 28 d.2019 m. dvylikos mėnesių konsoliduota neaudituota tarpinė finansinė informacija
2020 m. balandžio 6 d.2019 m. konsoliduota audituota metinė finansinė informacija
2020 m. gegužės 29 d.2020 m. pirmų trijų mėnesių konsoliduota neaudituota tarpinė finansinė informacija
2020 m. rugpjūčio 31 d.2020 m. pirmo pusmečio konsoliduota neaudituota finansinė informacija
2020 m. lapkričio 20 d.2020 m. pirmų devynių mėnesių konsoliduota neaudituota tarpinė finansinė informacija


Generalinis direktorius
Kęstutis Juščius
+370 5 233 5340