Paskelbta: 2020-01-28 10:33:07 CET
AB „Energijos skirstymo operatorius“
Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl 2019 m. elektros energetikos sektoriaus investicijų plano suderinimo

AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – ir Bendrovė ), kodas 304151376, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, Vilnius. Bendras AB „Energijos skirstymo operatorius“ išleistų paprastųjų vardinių akcijų skaičius yra 894 630 333; ISIN kodas – LT0000130023.

2020 m. sausio 28 d. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba suderino Bendrovės 2019 m.  bendrai derinamų investicijų sąrašu pateiktus elektros energetikos sektoriaus investicijų projektus, kurių bendra vertė yra ne didesnė nei 91,3 mln. eurų.

2019 m. didžioji dalis investicijų energetikos sektoriuje skirtos 35–6 kV elektros tinklo bei 0,4 kV elektros tinklo, ryšių ir valdymo sistemų bei programinės įrangos atnaujinimui ir (ar) modernizavimui.

Atstovas ryšiams su visuomene - Tomas Kavaliauskas, tel. +370 617 51616, tomas.kavaliauskas@eso.lt