Paskelbta: 2020-01-27 15:00:00 CET
AB „Grigeo“
Pranešimas apie esminį įvykį

AB „Grigeo“ viešins informaciją apie nuotekų, oro ir vandens būklę

AB „Grigeo“ š.m. sausio 24 d. išplatino pranešimą žiniasklaidai apie ketinimą viešinti informaciją, susijusią su nuotekų, oro ir vandens stebėsena. Pridedamas 2020-01-24 pranešimas žiniasklaidai.

Gintautas Pangonis
AB „Grigeo“ prezidentas
(+370-5) 243 58 01

Priedas


Pranešimas žiniasklaidai.pdf