Publicēts: 2020-01-24 10:36:00 CET
Olainfarm
Akcionāru sapulces lēmumi

Akciju sabiedrības „Olainfarm” 2020.gada 24.janvārī sasauktā ārkārtas akcionāru sapulce nav notikusi kvoruma trūkuma dēļ

Akciju sabiedrības “Olainfarm” Valde informē, ka 2020.gada 24.janvārī sasauktajai ārkārtas akcionāru sapulcei bija reģistrējušies akcionāri, kuri kopā pārstāvēja 2 978 701 balsstiesīgās akcijas jeb 21,15% no balsstiesīgā kapitāla, līdz ar to akcionāru sapulce nenotika kvoruma trūkuma dēļ.

Olainē, 2020.gada 24.janvārī

Papildu informācija:
Jānis Dubrovskis
AS “Olainfarm” investoru attiecību konsultants
Tel. +371 29178878
E-pasts: janis.dubrovskis@olainfarm.com