Avaldatud: 2020-01-23 15:30:00 CET
Tallinna Kaubamaja Grupp
Kvartaliaruanne

2019. aasta IV kvartali ja 12 kuu auditeerimata majandustulemused

Segmendid (EURm)Q4/19Q4/18yoy12m/1912m/18yoy
Supermarketid123,0122,50,4%469,4450,14,3%
Kaubamaja32,031,61,4%102,8100,91,9%
Autokaubandus33,524,238,2%130,4114,913,4%
Jalatsikaubandus2,62,60,1%8,99,8-9,6%
Kinnisvara1,51,43,8%5,85,45,7%
Müügitulud kokku192,6182,45,6%717,2681,25,3%
       
Supermarketid5,65,8-3,0%18,118,6-3,0%
Kaubamaja2,42,8-17,2%3,53,8-7,3%
Autokaubandus0,20,6-65,0%4,04,4-9,2%
Jalatsikaubandus-0,20,0-694,4%-1,2-0,4202,6%
Kinnisvara6,62,3186,3%14,710,243,3%
IFRS 16-0,40,0--1,50,0-
Maksueelne kasum kokku14,111,622,1%37,736,72,5%

Tallinna Kaubamaja Grupi 2019. aasta neljanda kvartali konsolideeritud auditeerimata müügitulu oli 192,6 miljonit eurot, ületades sellega aasta varasemat müügitulu 5,6%. 12 kuu müügitulu oli 717,2 miljonit eurot, kasvades võrreldes 2018. aasta tulemusega, mil müügitulu oli 681,2 miljonit eurot, 5,3%. Grupi 2019. aasta neljanda kvartali konsolideeritud auditeerimata puhaskasum oli 14,1 miljonit eurot, mis on 22,0% kõrgem eelnenud aasta võrreldava perioodi kasumist. Grupi 2019. aasta puhaskasum oli 31,1 miljonit eurot, mis on aasta varasemaga võrreldes 2,3% kõrgem. Maksueelne kasum oli kaheteistkümnel kuul 37,7 miljonit eurot, kasvades varasema aastaga võrreldes 2,5%. Puhaskasumit mõjutas dividendimakse, millelt 2019. aasta I kvartalis arvestati tulumaksu 6,3 miljonit eurot, aasta varem arvestati tulumaksu summas 6,7 miljonit eurot. Puhaskasumit vähendas 1,5 miljoni euro võrra 2019. aastal esmakordselt rakendatud IFRS 16 põhine rendilepingute arvestus.

Müügitulud näitasid 2019. aasta viimases kvartalis aasta keskmisega võrreldes veidi suuremat kasvuhoogu. Märkimisväärselt kasvatas neljandas kvartalis müügitulu Grupi autosegment (38,2%), mille müügitulu kasvu toetas lisaks KIAdele edukas Peugeot’de müük. Novembris avas autosegmendi Läti ettevõte Verte Auto Riias täiesti uue, Ida-Euroopa kaasaegseima Škoda täisfunktsionaalse esinduse ja alustas Škodade müügiga, mis on sobivaks täienduseks Grupi autosegmendi margivalikule. Rõõmustada võime Grupi kõikide e-poodide jätkuvalt jõulise ligi 40%lise kasvu üle võrreldes 2018. aastaga. Supermarketite segmendis 2019. aastal uusi kauplusi ei avatud, kuid IV kvartalis läbisid renoveerimise 2 Selveri kauplust. Kaupluste ajutise renoveerimiseks sulgemise tõttu jäi supermarketite kvartaalne müügitulu kasvunumber eelevatest kvartalistest madalamaks. Tulevikutuludele suunatud arenduste ühekordsed kulutused – Selverite renoveerimised supermarketite segmendis, Škoda müügiesinduse avamine autosegmendis ning inkassatsiooniteenuse arendamine Viking Securitys Kaubamajade segmendis tõid kaasa maksueelse kasumi mõningase languse võrreldes aasta varasema sama perioodiga antud segmentides. 2019. aastal suutsid supermarketid ning kaubamajad parandada brutorentaablust, kuid Grupi olulise kaaluga autosegmendi ärimudeli suundumine mahukamale fleet-müügile mõjutas marginaali ka Grupi konsolideeritud tasandil. Grupi tööjõukulud kasvasid aastaga 8,0%, mis on samal tasemel Eesti keskmise palga kasvuga.

Neljanda kvartali arendustöödest võib välja tuua põhjaliku renoveerimise läbinud Pelgulinna ja Jõhvi Selveri kauplused. SelveEkspressi teenust laiendati 52 Selveri kauplusesse. e-Selveri teeninduspiirkond laienes 2019. aastal kahel korral ja 2019. aasta lõpuks oli teenusega kaetud kogu Tallinn ja Harjumaa, Rapla ja osa Raplamaast ning Pärnu linn ja selle lähiümbrus. 2020. aasta algusest laienes e-Selveri teenus Tartusse, tõstes e-Selveri suurima toidukaupade sortimendi ning teeninduspiirkonnaga toidukaupade e-poeks Eestis. Lisaks valmis juba eelpool mainitud uus Škoda täisfunktsionaalne müügiesindus Riias. Aruandeperioodi olulise arendusena jätkuvad aktiivselt Tallinnas Kulinaaria keskusköögi tootmishoone ehitustööd. Kulinaaria uue tootmishoone valmimine ning keskusköögi äritarkvara vahetus on kavandatud 2020. aasta esimesse poolde. Peale uue hoone valmimist on kavandatud vana tehasehoone renoveerimine ning kogu uuenenud tootmiskompleks peaks lõplikult valmima 2020. aasta lõpuks. Tootmise laienedes on oodata uusi tooteid valmistoidu kategoorias eestlaste armastatud kaubamärgi Selveri köök alla ja uusi põnevaid kondiitritooteid Van Kook kaubamärgi alla. 2019. aastal uuendati kinnisvarahalduse ja kingasegmendi äritarkvarasid ja jätkati e-poodide kasutajamugavuse ja tarnekiiruse parandamist. Kingasegmendis renoveeriti Kristiine Keskuse, Võru Kagukeskuse ja Tartu Kaubamaja SHU kauplused. 2019. aasta esimeses pooles tuli panustada kõigi Grupi toidukaupluste ümberehitustesse seoses seadusemuudatusega, mis piiras alkoholi väljapaneku nähtavust kauplustes.

Suurema tähelepanu all on olnud Grupi ettevõtetes vastutustundlik ja jätkusuutlik käitumine ning selle propageerimine. Erilise tähelepanu all olid 2019. aastal pakendite, eelkõige kilekottide, kasutamise vähendamine müügisaalides. Aasta jooksul on Grupi kauplustest ringlusesse jõudnud üle miljoni koti vähem kilekotte kui 2018. aastal. Lisaks pakendite hulga vähendamisele paneme rõhku ka sellele, et käibel olevad pakendid oleks keskkonnasõbralikud ja valmistatud eelistatult juba taaskasutatud materjalidest. 2020. aastal plaanib Selver üle minna taaskasutatud ja biolagunevatest materjalidest valmistatud toidukarpidele kõikides 53 kaupluses üle Eesti.

Alates 01.01.2019 rakendas Grupp rendikulude arvestuses uut kohustuslikku raamatupidamisstandardit IFRS 16 „Rendilepingud“. Sellega seoses kajastatakse renditavat vara ja rendikohustust bilansis rendi-maksete nüüdisväärtuses ning kulumit renditavatelt varadelt ja arvestuslikku intressikulu rendikohustus-telt kasumiaruandes. Seisuga 31.12.2019 oli IFRS 16 kohaselt renditavat vara Grupi bilansis arvele võetud rendimaksete nüüdisväärtuses 99 126 tuhande euro ulatuses ning vastavaid arvestuslike kohustusi 100 630 tuhande euro ulatuses. IFRS 16 mõju kasumiaruandele on alljärgnev:

Tuhandetes eurodesIV kvartal 201912 kuud 2019
Mitmesuguste tegevuskulude vähenemine4 26117 001
Amortisatsioonikulu suurenemine-4 130-16 474
Ärikasumi suurenemine131527
Arvestuslik intressikulu rendikohustustelt-508-2 031
Puhaskasumi vähenemine kokku-377-1 504

Selverid

Supermarketite ärisegmendi 2019. aasta konsolideeritud müügitulu oli 469,4 miljonit eurot, kasvades aasta varasema perioodiga 4,3%. IV kvartali konsolideeritud müügitulu oli 123,0 miljonit eurot, kasvades aasta varasema perioodiga võrrelduna 0,4%. Selveritest tehti 2019. aastal 40,3 miljonit ostu, mis ületas aasta varasemat 3,8%. 2019. aasta IV kvartalis olid supermarketite segmendis maksueelne kasum 5,6 miljonit eurot, olles eelmisest aastast 3,0% madalam. Supermarketite segmendi 2019. aasta konsolideeritud maksueelne kasum oli 18,1 miljonit eurot, kahanedes võrrelduna eelmise aastaga samuti 3,0%. Puhaskasum oli 14,1 miljonit eurot, kahanedes võrrelduna eelmise aastaga 0,4 miljonit eurot. Puhaskasumi ja tulumaksueelse kasumi erinevus tuleneb dividendidelt makstud tulumaksult - 2019. aastal oli dividendide tulumaks 0,1 miljoni euro võrra väiksem aasta varasemast. Dividendide madalam maksukoormus tuleneb muudatusest dividendide maksustamisel, mis lubab kolmandiku osas eelmise aasta dividendidest rakendada madalamat maksumäära.

Selveri IV kvartali ja 2019. aasta majandustulemusi mõjutas kahe kaupluse, Jõhvi ja Pelgulinna Selveri, ajutine sulgemine renoveerimiseks. IV kvartali võrdlusbaas on osaliselt madalam kahe 2018. aasta viimases kvartalis avatud kaupluse võrra. Müügitulemusi mõjutasid positiivselt head tulemused värsketes toidukaupades ning efektiivsem kaubavarude juhtimine. Klientide ostukorvis olulise osakaaluga kalatoodete müüki mõjutas aasta viimases kvartalis klientide hirm kalatoodetes leiduda võiva listeerianakkuse ees, ehkki Selver ostab sisse tervisenõuetele vastavaid tooteid ja nii Selver kui Kulinaaria teevad pidevat seiret tagamaks müügil oleva või tootmist läbiva kauba kvaliteeti. Kasumi kujunemist on mõjutanud müügitulu kasv ja efektiivsem opereerimine kaupadega. Positiivset mõju on avaldanud investeeringud, mis on võimaldanud kokku hoida halduskulusid ning ka töötajate töötunde. Vastukaaluks töötundide alanemisele on korrigeeritud töötajate tasusid. Aruandeaasta tulemust mõjutasid muudatused Alkoholiseaduses, mis tõi kaasa kulutused müügisaalide ümberehituseks, samuti ka kahe kaupluse renoveerimiseks tehtud ühekordsed kulutused.

Edukad tulemused olid jätkuvalt e-kaubanduse valdkonnas, kus müügitulu kasvas aastaga 34,7%. e-Selveri teeninduspiirkond laienes 2019. aastal kahel korral. 2019. aasta lõpuks oli teenusega kaetud kogu Tallinn ja Harjumaa, Rapla ja osa Raplamaast ning Pärnu linn ja selle lähiümbrus. Lisaks Selveri tavakaupluse sortimendile saab e-Selverist koju tellida suuremat kodutehnikat ning muid tehnikakaupu. 2020. aasta algusest laienes e-Selveri teenus Tartusse, hõlmates ka Tartu lähipiirkonna. e-Selver on kõige suurema toidukaupade sortimendiga ning teeninduspiirkonnaga toidukaupade e-pood Eestis.

Kaubamajad

Kaubamajade ärisegmendi 2019. aasta müügitulu oli 102,8 miljonit eurot, ületades eelmise aasta sama perioodi 1,9% võrra. Kaubamaja e-pood kasvas aastaga 41,5%. Kaubamajade 2019. aasta maksueelne kasum oli 3,5 miljonit eurot, mis oli aastatagusest tulemusest madalam 7,3%. Kaubamajade neljanda kvartali maksueelne kasum oli 2,4 miljonit eurot ja see on eelmise aasta võrreldavast perioodist madalam 17,2%. Kaubamajade 2019. aasta müügitulemust mõjutasid hästi õnnestunud suuremad kampaaniad. Nii kevadine kui ka sügisene Osturalli olid läbi aegade edukaimad. Ka septembri alguses toimunud Ilu Aja kampaania tõi läbi aegade parima tulemuse. Kuigi sügishooaja algus septembris oli väga positiivne, siis oodatud talveilmad viimases kvartalis jäid saabumata ja üle keskmise soe talv mõjutas negatiivselt Kaubamaja neljanda kvartali tulemust. Siiski suudeti 2019. aasta kokkuvõttes varusid paremini juhtida ja marginaali kasvatada, millel oli positiivne mõju aasta kogukasumile.

I.L.U. kosmeetikakauplusi opereeriva OÜ TKM Beauty Eesti 2019. aasta neljanda kvartali müügitulu oli 1,6 miljonit eurot, kasvades 2018. aasta sama perioodiga võrreldes 4,5%. Neljandas kvartalis oli kasum 0,07 miljonit eurot, mis oli 2018. aasta võrreldava perioodi kasumist parem 37,7% võrra. 2019. aasta  müügitulu oli 4,9 miljonit eurot, kasvades 2018. aasta sama perioodiga võrreldes 5,8%. 2019. aasta kahjum oli 0,13 miljonit eurot, mis oli 2018. aasta võrreldava perioodi kahjumist väiksem 0,04 miljoni euro võrra. 2019. aastal keskenduti e-poe aktiivsele käivitamisele ja digiturundusele. Seoses I.L.U. 10-aasta juubeliga värskendati brändi identiteeti.

Autokaubandus

Autokaubandussegmendi 2019. aasta müügitulu oli 130,4 miljonit eurot. Müügitulu ületas 13,4% eelnenud aasta tulusid, samas KIAde müügitulu kasvas aasta kokkuvõttes 9,6%. Neljanda kvartali 33,5 miljoni euro suurune müügitulu ületas aasta varasemat 38,2%. KIAde müügitulu kasvas võrreldes eelnenud aasta sama perioodiga 21,4% ning ligi kolmandiku kasvas ka Peugeot’de müük. Novembrist lisandus autode tooteportfelli uue automargina Škoda, mida aasta kahel viimasel kuul müüdi kokku 42. 2019. aastal müüdi Grupi autosegmendis kokku 5 704 uut sõidukit, sellest IV kvartalis 1 353 sõidukit. Autokaubandussegmendi 2019. aasta maksueelne kasum oli 4,0 miljonit eurot, olles 9,2% aasta varasemast kasumist madalam. 2019. aasta IV kvartali maksueelne kasum oli 0,2 miljonit eurot, mis jäi 2018. aasta IV kvartali maksueelsele kasumile 0,4 miljoni euro võrra alla.

2019. aasta kokkuvõtteks saab täheldada täisteenus-autorendiettevõtete ja lühirendiga tegelevate autoettevõtete osakaalu suurenemist. Fleet- ning hulgimüügitehingud põhinevad suuresti sellel kliendisegmendil. See ühtlasi tähendab müüdud sõidukite, käibe ja turuosa kasvu, kuid kasumimarginaali langust, mis kajastub ka Grupi autosegmendi tulemustes. Lisaks vähendasid segmendi kasumlikkust Tallinnas Viking Motorsi Opeli uute sõidukite müügitulemused, mis on selges langustrendis Opeli maaletooja vahetuse tõttu. Uue maaletooja muutunud äripoliitika ja strateegia on kaasa toonud Opeli turuosa jätkuva kahanemise regioonis, mis on sundinud Grupi autosegmenti edaspidi loobuma uute Opel sõiduautode ning tarbesõidukite müügist kui mittekasumlikust ärist. Opeli järelteeninduse pakkumisega jätkatakse.2019. aasta novembri alguses avas Grupi autosegmendi Läti tütarettevõte Verte Auto täiesti uue Škoda täisfunktsionaalsusega esinduse koos eraldi kasutatud autode müügi tarbeks rajatud kinnise müügisaaliga, mis on Lätis ainus omataoline. Škoda sõidukite populaarsus Balti regiooni klientide seas on teada ja hea on tõdeda, et Grupi autosegmendi õnnestus asendada Opeli bränd suure potentsiaaliga Škoda brändiga.

Jalatsikaubandus

2019. aasta müügitulu jalatsikaubanduse segmendis oli 8,9 miljonit eurot, vähenedes eelmise aastaga võrreldes 9,6%. Segmendi 2019. aasta maksueelne kahjum oli 1,2 miljonit eurot, mis kasvas eelmise aastaga võrreldes 0,8 miljonit eurot. IV kvartali müügitulu oli 2,6 miljonit eurot, kasvades võrreldes eelmise aasta sama perioodi müügituluga 0,1% ja peatades esmakordselt viimase kolme aasta jooksul käibe languse. IV kvartali maksueelne kahjum oli 0,2 miljonit eurot, mis võrreldes eelmise aasta sama perioodi tulemusega oli nõrgem 0,2 miljoni euro võrra. Neljanda kvartali puhaskahjumiks kujunes 0,2 miljonit eurot. Jalatsikaubanduse segmendi 2019. aasta tulemused on mõjutatud kaupluste ümberpositsioneerimis plaanidest ja sellega seotud äriotsustest, samuti uuenenud majandustarkvara ja logistikateenuse juurutamisest. 2019. aasta alguses toimus ettevõttes muutus seoses kesklao sulgemise ja logistikateenuse uue põhimõtte rakendamisega. Aasta jooksul renoveeriti Kristiine keskuse, Võru Kagukeskuse ja Tartu Kaubamaja SHU kauplus. Uuendati ABC KING ja SHU sortimendi ja müügikeskkondade kontseptsioonid ja töötati välja uus SHU visuaalne identiteet. Aasta teises pooles juurutati uus äriarvestussüsteem ja vahetati välja kaupluste kassasüsteemid. 2020. aastal on plaanis jätkata kaupluste renoveerimist ning viia ellu 2019. aastal välja töötatud muudatused sortimendis ja kaupluste müügikeskkonnas.

Kinnisvarad

Kinnisvarade segmendi 2019. aasta grupiväline müügitulu oli 5,8 miljonit eurot. Müügitulu kasvas möödunud aastaga võrreldes 5,7%. Segmendi IV kvartali grupiväline müügitulu oli 1,5 miljonit eurot, kasvades eelnenud aasta sama perioodiga võrreldes 3,8%. Kinnisvarade segmendi 2019. aasta maksueelseks kasumiks kujunes 14,7 miljonit eurot. Kasum kasvas möödunud aastaga võrreldes 43,3%. Segmendi IV kvartali maksueelseks kasumiks kujunes 6,6 miljonit eurot, mis ületas eelmise aasta sama perioodi tulemust 4,3 miljoni euro võrra. Segmendi müügikasvule avaldas mõju Läti kinnisvaraettevõtte poolt grupivälisele osapoolele üürile antud äripinnad. Stabiilset müügikasvu näitasid ka teised Grupi kinnisvarasegmendi ettevõtted. Segmendi grupisisest kasumit kasvatas Lätis aasta lõpus valminud Škoda müügisalongi ja kasutatud autode müügisalongi kasutuselevõtt, kulude vähendamine Läti kinnisvaraettevõttes ning Tallinnas elukondliku kinnisvara arendamist võimaldava kinnistu müügitulu. Aasta lõpus toimus iga-aastane kinnisvarainvesteeringute ümberhindlus, mis segmendi kasumile märkimisväärset mõju ei avaldanud. 2020. aastal jätkatakse Läti autokeskuste ning Kaubamaja Tallinna müügimaja arendustöödega.

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

Tuhandetes eurodes

 31.12.201931.12.2018
VARAD  
Käibevara  
Raha ja pangakontod40 62937 235
Nõuded ja ettemaksed16 90416 093
Varud78 30578 212
Käibevara kokku135 838131 540
Põhivara  
Pikaajalised nõuded ja ettemaksed114113
Sidusettevõtjad1 7211 738
Kinnisvarainvesteeringud60 45859 866
Materiaalne põhivara 319 192212 687
Immateriaalne põhivara4 9905 133
Põhivara kokku386 475279 537
VARAD KOKKU522 313411 077
   
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL  
Lühiajalised kohustused  
Võlakohustused46 44826 002
Võlad ja ettemaksed89 83190 775
Lühiajalised kohustused kokku136 279116 777
Pikaajalised kohustused  
Võlakohustused157 87668 313
Pikaajalised eraldised ja ettemakstud tulevaste perioodide tulud322370
Pikaajalised kohustused kokku158 19868 683
KOHUSTUSED KOKKU294 477185 460
Omakapital  
Aktsiakapital16 29216 292
Kohustuslik reservkapital2 6032 603
Ümberhindluse reserv93 49695 587
Konverteerimiserinevused-149-149
Jaotamata kasum115 594111 284
OMAKAPITAL KOKKU227 836225 617
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU522 313411 077

KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE

Tuhandetes eurodes

 IV kvartal 2019IV kvartal 201812 kuud 201912 kuud 2018
     
Müügitulu192 614182 352717 223681 181
Muud äritulud4 4319825 1132 175
     
Müüdud kaubad, kasutatud materjalid ja teenused-142 372-132 830-535 410-507 182
Mitmesugused tegevuskulud-11 435-15 189-41 917-56 033
Tööjõukulud-20 448-19 461-73 113-67 710
Põhivara kulum ja väärtuse langus-7 685-3 227-30 743-13 426
Muud ärikulud-233-844-715-1 673
Ärikasum14 87211 78340 43837 332
Finantstulud0011
Finantskulud-767-237-2 982-810
Kasum sidusettevõtja aktsiatelt2927203214
Kasum enne tulumaksustamist14 13411 57337 66036 737
Tulumaks-70-49-6 523-6 299
Aruandeperioodi puhaskasum14 06411 52431 13730 438
Muu koondkasum    
Kirjed, mida ei klassifitseerita edaspidi ümber kasumiaruandesse    
Maa ja ehitiste ümberhindlus015 266015 266
Aruandeperioodi muu koondkasum /(-kahjum) kokku015 266015 266
ARUANDEPERIOODI KOONDKASUM14 06426 79031 13745 704

Raul Puusepp

Juhatuse esimees

Tel 731 5000

Manus


Börs_Kaubamaja_4Q2019_est.pdf