Avaldatud: 2020-01-23 13:25:16 CET
Merko Ehitus
Muutused nõukogus/juhatuses/audiitorites

Muudatused kontserni tütarettevõtte nõukogus (Tallinna Teede AS)

ASi Merko Ehitus kontserni kuuluva AS Merko Ehitus Eesti juhatus otsustas 23. jaanuaril 2020 teha järgmised muudatused tütarettevõtte Tallinna Teede AS nõukogus:
1) kutsuda liikme kohalt tagasi Keit Paal;
2) nimetada liikmeks Ivo Volkov kolmeaastaseks ametiajaks alates 23.01.2020;
3) pikendada liikme Tõnu Toomiku volitusi kolmeks aastaks alates 23.01.2020.

Tallinna Teede ASi nõukogu jätkab neljaliikmelisena: Tõnu Toomik (esimees), Ivo Volkov, Veljo Viitmann ja Alar Lagus.

Ivo Volkovi CV on lisatud antud teate manusena.

Tallinna Teede AS teostab üle Eesti nii projektijuhtimise meetodil kui ka oma jõududega kõiki teehoiutöid, sealhulgas ehitab teede konstruktsioone ja rajatisi, teostab teede hooldusremonti, pindamistöid ja teehooldust. Ettevõte toodab oma asfalditehases ka erinevaid asfaltbetoonsegusid. Tallinna Teede AS kuulub 100%liselt AS Merko Ehitus Eesti kontserni.

AS Merko Ehitus Eesti (merko.ee) on Eesti juhtiv ehitusettevõte, mis teostab üld-, insener-, elektri-, teede- ja elamuehituse töid.

Priit Roosimägi
Finantsüksuse juht
AS Merko Ehitus
Telefon: +372 650 1250
E-post: priit.roosimagi@merko.ee

AS Merko Ehitus (group.merko.ee) kontserni kuuluvad Eestis AS Merko Ehitus Eesti, Lätis SIA Merks, Leedus UAB Merko Statyba ning Norras Peritus Entreprenør AS. Peatöövõtjana ehitusteenuse osutamise kõrval on kontserni teiseks oluliseks tegevusvaldkonnaks korteriarendus. 2018. aasta lõpu seisuga andis kontsern tööd 764 inimesele ning ettevõtte 2018. aasta müügitulu oli 418 miljonit eurot.

Manus


CV - Ivo Volkov EST.pdf