Paskelbta: 2020-01-23 12:30:07 CET
UAB "INVL Asset Management"
Pranešimas apie esminį įvykį

UAB „INVL Asset Management“ 2020 m. sausio 22 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus

Vilnius, Lietuva, 2020-01-23 12:30 CET --  

Lentelėje pateikiami UAB INVL Asset Management valdomų fondų 2020 m. sausio 22 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus.

 

Fondas Vieneto kaina, EUR Išleisti vienetai Išpirkti vienetai Viso išleistų vienetų
INVL Rusijos TOP20 subfondas 42,7694 121,3625 0 206224,2487
INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas 42,2415 98,6262 0 751015,0877
INVL Baltijos fondas 38,5661 2,592951 1364,773713 251405,579845

 

         UAB „INVL Asset Management“
         Tel. 8 700 55 959
         www.invl.com