Paskelbta: 2020-01-20 15:05:00 CET
AB Šiaulių bankas
Pranešimai apie vadovų sandorius

Pranešimai apie vadovų sandorius dėl Emitento vertybinių popierių

AB Šiaulių bankas, įmonės kodas 112025254, buveinės adresas: Tilžės g. 149, Šiauliai, Lietuva.

AB Šiaulių bankas gavo vadovo ir su vadovu glaudžiai susijusių asmenų pranešimus apie sandorius dėl banko išleistų vertybinių popierių (pridedama).

Emitento įgaliotas teikti papildomą informaciją - VP apskaitos departamento direktorė Jolanta Dobiliauskienė, tel. (8 41) 595 669.

Priedai


INVL_Pensija_1989-1995_20200116_lt.pdf
Mintaka_20200117_LIT.pdf
Aiva_20200117_LIT.pdf
INVL_Pensija _1982-1988_20200116_17_lt.pdf
A_Butkus_20200117_LIT.pdf
INVL_Pensija_1961-1967_20200116_lt.pdf