Paskelbta: 2020-01-20 12:10:03 CET
UAB "INVL Asset Management"
Pranešimas apie esminį įvykį

UAB „INVL Asset Management“ 2020 m. sausio 17 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus

Vilnius, Lietuva, 2020-01-20 12:10 CET --  

Lentelėje pateikiami UAB INVL Asset Management valdomų fondų 2020 m. sausio 17 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus.

 

Fondas Vieneto kaina, EUR Išleisti vienetai Išpirkti vienetai Viso išleistų vienetų
INVL Rusijos TOP20 subfondas 42,4135 622,2528 65,3374 204048,4938
INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas 42,2169 31385,5352 50,9346 747862,1871
INVL Baltijos fondas 38,5154 44,250092 158,757061 253425,005582

 

         UAB „INVL Asset Management“
         Tel. 8 700 55 959
         www.invl.com