Paskelbta: 2020-01-20 11:09:28 CET
Nasdaq Vilnius
Biržos pranešimas

VVP pirminio platinimo aukciono rezultatai

AB Nasdaq Vilnius 2020 m. sausio 20 d. įvykusio Vyriausybės vertybinių popierių pirminio platinimo papildymo aukciono rezultatai:

 

ISIN kodas LT0000610081
Konkurencinių pavedimų knygos kodas LTGCB02029A
Nekonkurencinių pavedimų knygos kodas LTGNB02029A
Atsiskaitymo data 2020-01-22
Išpirkimo data 2029-08-28
Valiuta, kuria nominuota emisija EUR
Nominali vertė 100
Atkarpos dydis, % 0,2
Mažiausias siūlytas pelningumas, % 0,340
Vidutinis svertinis pelningumas, % 0,350
Didžiausias įvykdytų pavedimų pelningumas, % 0,360
Bendra konkurencinių pavedimų apimtis, EUR 80 500 000
Bendra nekonkurencinių pavedimų apimtis, EUR 3 500 000
Išplatinta nominalia verte, EUR 25 000 000,00
Apyvarta, EUR 24 666 385,69

 

Apmokėti vertybiniai popieriai atsiskaitymo dieną bus įtraukti į reguliuojamą rinką – AB Nasdaq Vilnius Skolos vertybinių popierių sąrašą.

 

 

Nasdaq Baltic
Transaction Services
+370 5 253 14 54
www.nasdaqbaltic.com

 

 

Pavadinimas Nasdaq Baltic yra naudojamas apibrėžti vertybinių popierių biržas, reguliuojamas rinkas, alternatyvias vertybinių popierių rinkas First North Baltijos šalyse, t.y Nasdaq Tallinn AS, Nasdaq Riga AS ar AB Nasdaq Vilnius.