Paskelbta: 2020-01-17 15:44:42 CET
AB Šiaulių bankas
Pranešimai apie vadovų sandorius

Pataisymas. Pranešimas apie vadovo sandorius dėl Emitento vertybinių popierių

AB Šiaulių bankas, įmonės kodas 112025254, buveinės adresas: Tilžės g. 149, Šiauliai, Lietuva.

AB Šiaulių bankas gavo vadovo pranešimą apie sandorius dėl banko išleistų vertybinių popierių (pridedama). 

Emitento įgaliotas teikti papildomą informaciją - VP apskaitos departamento direktorė Jolanta Dobiliauskienė, tel. (8 41) 595 669.

Priedas


J_Bartkus_20200110_lit_pataisymas.pdf