Publicēts: 2020-01-20 11:52:27 CET
Rīgas kuģu būvētava
Iekšējā informācija

Par valdi

AS „Rīgas kuģu būvētava” (Sabiedrība) valde paziņo, ka 2020.gada 10.janvārī padomes sēdē tās locekļi izvērtēja Sabiedrības valdes darbību un nolēma nemainīt tās sastāvu, taču novērtējot valdes locekļu līdzšinējo ieguldījumu Sabiedrības attīstībā un tiesiskās aizsardzības procesa īstenošanā, vienbalsīgi tika nolemts par valdes priekšsēdētāju iecelt līdzšinējo valdes locekli Aināru Tropiņu.

    

AS „Rīgas kuģu būvētava” valde