Paskelbta: 2020-01-15 06:47:00 CET
AB „Grigeo“
Pranešimai apie vadovų sandorius

Pranešimas apie AB „Grigeo“ vadovų sandorius

AB „Grigeo“ gavo pranešimą apie Stebėtojų tarybos pirmininko sandorius emitento vertybiniais popieriais (žr. priedą).

Gintautas Pangonis
AB „Grigeo“ prezidentas
(+370-5) 243 58 01

Priedas


Pranešimas apie sandorius.pdf