Avaldatud: 2020-01-14 15:00:00 CET
Tallinna Sadam
Börsiteade

Tallinna Sadama tütarettevõte TS Laevad ja Maanteeamet peavad läbirääkimisi Virtsu-Kuivastu liinile uue parvlaeva soetamiseks

Seoses jätkuva nõudluse kasvuga Virtsu-Kuivastu parvlaevaliinil, volitas Majandus- ja Kommunikatsiooniminister Maanteeametit pidama läbirääkimisi Tallinna Sadama tütarettevõtte OÜ-ga TS Laevad eesmärgiga soetada uus täiendav parvlaev Virtsu-Kuivastu liini teenindamiseks.

Vastavalt Maanteeametiga 11.12.2014 sõlmitud sõitjateveo avaliku teenindamise lepingule osutab TS Laevad Rohuküla-Heltermaa ja Virtsu-Kuivastu parvlaevaliinidel üleveoteenust kuni 30.09.2026. Samuti on TS Laevadel vajalik kompetents laevaliinide eripärade osas ja ajakohane kogemus uute parvlaevade soetamisel.

Sõltuvalt edasiste analüüside ja läbirääkimiste tulemustest on Majandus- ja Kommunikatsiooniministri poolt seatud Maanteeametile eesmärgiks sõlmida TS Laevadega uue laeva soetamise ja opereerimise tingimuste osas kokkulepe hiljemalt 31.03.2020. Täpsemat mõju Tallinna Sadama grupi majandustegevusele on võimalik hinnata peale kokkuleppe sõlmimist Maanteeametiga ning laeva soetamismaksumuse selgumist.


Lisainfo:

Marju Zirel
Investorsuhete juht
AS Tallinna Sadam
m.zirel@ts.ee