Publicēts: 2020-01-14 08:58:20 CET
Attīstības finanšu institūcija Altum
Iekšējā informācija

AS „Attīstības finanšu institūcija Altum” būtiskākie mērķi un uzdevumi 2020. gadā

Iekšējā informācija, 2020-01-14 08:58 CET -- 2020. gada 8. janvārī akciju sabiedrības “Attīstības finanšu institūcija Altum” ārkārtas akcionāru sapulce, apstiprinot AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” darbības plānu un budžetu 2020. gadam, saskaņā ar akciju sabiedrības “Attīstības finanšu institūcija Altum” Vidēja termiņa stratēģiju 2019 - 2021 ir izvirzījusi šādus ALTUM būtiskākos mērķus un uzdevumus 2020. gadā:

1. garantijas:

1.1. Mājokļu garantiju programmas pilnveidošana, t.sk. saņēmēju loka paplašināšana.

1.2. Komersantu garantiju digitalizācija.

2. Riska kapitāla fondi:

2.1. riska kapitāla fondu pārraudzības pilnveidošana.

2.2. Ieņēmumu maksimizēšana, realizējot 2. un 3. paaudzes riska kapitāla fondu ieguldījumus.

3. Energoefektivitātes programmu paplašināšana:

3.1. aizdevumu pārgalvojuma ieviešana sadarbībā ar starptautiskajām finanšu institūcijām.

3.2. Produktu izstrāde ESKO ilgtermiņa finansēšanas nodrošināšanai.

3.3. DME programmas procesu realizācijas paātrināšana.

4. Latvijas Zemes fonds:

4.1. Būtiska pārvaldīto darījumu apjoma palielināšana, fonda portfeļu apjomam pieaugot par 50%.

4.2. Obligāciju emisija 15-20 milj. EUR Zemes fonda darbības finansēšanai.

5. Jaunie projekti:

5.1. jaunā plānošanas perioda (2021 - 2027) finanšu instrumentu priekšlikumu izstrāde, sagatavošanās darbi, ietverot ALTUM atbilstības novērtējumu (Pillar Assessment).

5.2. Studiju portfeļgarantiju ieviešana.

5.3. Finanšu instrumenti inovatīviem uzņēmumiem.

5.4. Starptautisko finanšu institūciju garantiju plašāka izmantošana ALTUM aizdevumiem summās līdz 150 tūkst. EUR.

         Laura Lapkovska
         AS „Attīstības finanšu institūcija Altum” Investoru attiecību daļa
         Tel.: 67774023, 26165699
         E-pasts: Laura.Lapkovska@altum.lv