Paskelbta: 2020-01-14 08:51:04 CET
AB „Energijos skirstymo operatorius“
Pranešimas apie esminį įvykį

Repeat: Update: Dėl informacijos apie Lietuvos bankui pateiktą oficialaus siūlymo cirkuliarą dėl bendrovės akcijų

Pranešimo turinys nepasikeitė. Pridėtas priedas.


AB „Energijos skirstymo operatorius“, kodas 304151376, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, Vilnius (toliau – Bendrovė arba ESO). Bendras AB „Energijos skirstymo operatorius“ išleistų paprastųjų vardinių akcijų skaičius yra 894 630 333; ISIN kodas – LT0000130023.

Bendrovė informuoja, kad patronuojanti UAB „Ignitis grupė, pasikonsultavusi su Lietuvos banku, viešina informaciją apie Lietuvos bankui pateiktą ESO oficialaus siūlymo cirkuliarą. Pažymėtina, kad minimas cirkuliaras ir, atitinkamai – jame nurodytos kainos, dar nėra patvirtinti Lietuvos banko.

Lietuvos bankui pateiktame AB „Energijos skirstymo operatorius“ akcijų oficialaus siūlymo cirkuliare nekonkurencinio oficialaus siūlymo teikėjo „Ignitis grupė“ mokama kaina už vieną AB „Energijos skirstymo operatorius“ akciją yra 0,880 EUR. Ši kaina susideda iš 6 mėnesių iki pranešimo apie ketinimą išbraukti akcijas iš prekybos reguliuojamoje rinkoje paskelbimo dienos (t. y. nuo 2019 m. gegužės 9 d. iki 2019 m. lapkričio 8 d. (imtinai)) vidutinio svertinio akcijų rinkos kainos vidurkio, kuris yra 0,703 EUR, ir 0,177 EUR dydžio priedo, mokamo atsižvelgiant į tai, kad įgyvendinus oficialų siūlymą ketinama inicijuoti privalomo AB „Energijos skirstymo operatorius“ akcijų išpirkimo procesą, ir siekiant sklandaus oficialaus siūlymo įgyvendinimo.

Cirkuliare taip pat nurodyta, kad jeigu 2020 m. AB „Energijos skirstymo operatorius“ visuotiniame akcininkų susirinkime bus priimti sprendimai išmokėti AB „Energijos skirstymo operatorius“ akcininkams dividendus už 2019 metus, nekonkurencinio oficialaus siūlymo teikėjas – „Ignitis grupė“ sumokės papildomą priedą (premiją) akcininkams, kurie oficialaus siūlymo metu bus pardavę jiems priklausančias akcijas oficialaus siūlymo teikėjui – „Ignitis grupė“. Šis papildomas priedas (premija) bus sumokėtas kaip visos kainos, mokamos  „Ignitis grupė“ už superkamas akcijas, dalis. Šio papildomo priedo (premijos) dydis bus lygus dydžiui dividendų, kuriuos toks akcininkas būtų gavęs proporcingai už savo turėtas ir  oficialaus siūlymo metu „Ignitis grupė“ parduotas akcijas, jeigu būtų buvęs AB „Energijos skirstymo operatorius“ akcininku teisių apskaitos dieną. Kartu pažymėtina, kad šis UAB „Ignitis grupės“ įsipareigojimas dėl papildomo priedo (premijos) mokėjimo yra sąlyginis ir jokiu būdu nėra nei pažadas, nei įsipareigojimas siūlyti ar priimti sprendimą mokėti dividendus AB „Energijos skirstymo operatorius“ akcininkams už 2019 m. Taip pat tai nereiškia, kad AB „Energijos skirstymo operatorius“ valdybos jau yra priėmusios sprendimus siūlyti mokėti šių bendrovių akcininkams dividendus už 2019 metus. Bendrovės sprendimai siūlyti mokėti arba nemokėti dividendus akcininkams bus priimti vadovaujantis galiojančia įmonių grupės įmonių dividendų politika ir kitų teisės aktų reikalavimais bei atlikus bendrovių 2019 m. metinių finansinių ataskaitų auditą.

Oficialaus siūlymo cirkuliaro kaina su Bendrovės prekybos duomenimis palyginimas pateiktas šio pranešimo prieduose.

Kaip skelbta anksčiau, šiuo metu dėl Bendrovės delistingavimo proceso vyksta teisminiai procesai. AB „Energijos skirstymo operatorius“ 2020 m. sausio 6 d. apskundė Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. gruodžio 31 d. nutartį, kuria buvo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės – sustabdytas 2019 m. gruodžio 4 d. bendrovės neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų galiojimas.

Daugiau informacijos: Artūras Ketlerius, „Ignitis grupės“ ryšių su visuomene vadovas arturas.ketlerius@ignitis.lt

Priedas


ESO prekybos akcijomis duomenys.pdf