Avaldatud: 2020-01-13 15:35:00 CET
Tallinna Vesi
Börsiteade

Tallinna Halduskohus lõpetas menetluse AS Tallinna Vesi kaebuse osas Konkurentsiameti 04.12.2018 otsuse osas

AS-i Tallinna Vesi loobumisavalduse alusel lõpetas Tallinna Halduskohus 10.01.2019 menetluse haldusasjas 3-19-485. Menetluse lõpetamine tähendab, et vaidlus on lõppenud ilma Konkurentsiameti 04.12.2018 otsuse tühistamiseta ning veeteenuse hinna kooskõlastamiseta Tallinna ja Saue tegevuspiirkondades AS-i Tallinna Vesi 28.02.2018 esitatud taotluse alusel.

Haldusasi puudutas AS-i Tallinna Vesi kaebust Konkurentsiameti 04.12.2018 otsuse osas mitte kooskõlastada veeteenuse hinda Tallinna ja Saue tegevuspiirkondades. 

2019. a. septembris esitas AS Tallinna Vesi Konkurentsiametile uue veeteenuse hinna taotluse Tallinna ja Saku tegevuspiirkondades, mille alusel Konkurentsiamet kooskõlastas 18.10.2019 veeteenuse hinna. Kõiki asjaolusid arvesse võttes otsustas AS Tallinna Vesi haldusasjas 3-19-485 esitatud kaebusest loobuda.

Eliis Randver
Kliendisuhete ja Kommunikatsiooni juht
Tallinna Vesi
(+372) 626 2275
Eliis.randver@tvesi.ee