Paskelbta: 2020-01-13 12:32:34 CET
UAB "INVL Asset Management"
Pranešimas apie esminį įvykį

UAB „INVL Asset Management“ 2020 m. sausio 10 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus

Vilnius, Lietuva, 2020-01-13 12:32 CET --  

Lentelėje pateikiami UAB INVL Asset Management valdomų fondų 2020 m. sausio 10 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus.

 

Fondas Vieneto kaina, EUR Išleisti vienetai Išpirkti vienetai Viso išleistų vienetų
INVL besivystančios Europos be Rusijos TOP20 subfondas 34,41 0 0 159189,8945
INVL Rusijos TOP20 subfondas 41,9914 117,7739 277,4833 202897,4726
INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas 42,1817 191,6234 152,0033 714097,6024
INVL Baltijos fondas 37,7486 0 25,9247 109942,663982

 

         UAB „INVL Asset Management“
         Tel. 8 700 55 959
         www.invl.com