Paskelbta: 2020-01-10 15:21:57 CET
Ignitis grupė
Tarpinė informacija

Dėl informacijos apie Lietuvos bankui pateiktus oficialių siūlymų cirkuliarus dėl dukterinių bendrovių akcijų

UAB „Ignitis grupė“ (toliau – „Ignitis grupė“ ir Bendrovė), juridinio asmens kodas: 301844044, registruotos buveinės adresas: Žvejų g. 14, Vilnius. Bendra UAB „Ignitis grupė“ išleistų obligacijų nominali vertė 600 000 000 EUR; ISIN kodai: XS1646530565; XS1853999313.
Bendrovė informuoja, kad pasikonsultavusi su Lietuvos banku, viešina informaciją apie Lietuvos bankui pateiktus dukterinių bendrovių AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) ir AB „Ignitis gamyba“ oficialių siūlymų cirkuliarus. Pažymėtina, kad minimi cirkuliarai ir, atitinkamai – juose nurodytos kainos, dar nėra patvirtinti Lietuvos banko.

Lietuvos bankui pateiktame AB „Energijos skirstymo operatorius“ akcijų oficialaus siūlymo cirkuliare nekonkurencinio oficialaus siūlymo teikėjo „Ignitis grupė“ mokama kaina už vieną AB „Energijos skirstymo operatorius“ akciją yra 0,880 EUR. Ši kaina susideda iš 6 mėnesių iki pranešimo apie ketinimą išbraukti akcijas iš prekybos reguliuojamoje rinkoje paskelbimo dienos (t. y. nuo 2019 m. gegužės 9 d. iki 2019 m. lapkričio 8 d. (imtinai)) vidutinio svertinio akcijų rinkos kainos vidurkio, kuris yra 0,703 EUR, ir 0,177 EUR dydžio priedo, mokamo atsižvelgiant į tai, kad įgyvendinus oficialų siūlymą ketinama inicijuoti privalomo AB „Energijos skirstymo operatorius“ akcijų išpirkimo procesą, ir siekiant sklandaus oficialaus siūlymo įgyvendinimo.

Lietuvos bankui pateiktame AB „Ignitis gamyba“ akcijų oficialaus siūlymo cirkuliare nekonkurencinio oficialaus siūlymo teikėjo „Ignitis grupė“ mokama kaina už vieną AB „Ignitis gamyba“ akciją yra 0,640 EUR. Ši kaina susideda iš 6 mėnesių iki pranešimo apie ketinimą išbraukti akcijas iš prekybos reguliuojamoje rinkoje paskelbimo dienos (t. y. nuo 2019 m. gegužės 9 d. iki 2019 m. lapkričio 8 d. (imtinai)) vidutinio svertinio akcijų rinkos kainos vidurkio, kuris yra 0,550 EUR, ir 0,090 EUR dydžio priedo, mokamo atsižvelgiant į tai, kad įgyvendinus oficialų siūlymą ketinama inicijuoti privalomo AB „Ignitis gamyba“ akcijų išpirkimo procesą, ir siekiant sklandaus oficialaus siūlymo įgyvendinimo.

Cirkuliaruose taip pat nurodyta, kad jeigu 2020 m. AB „Energijos skirstymo operatorius“ ir / ar AB „Ignitis gamyba“ visuotiniuose akcininkų susirinkimuose bus priimti sprendimai išmokėti AB „Energijos skirstymo operatorius“ ir / arba AB „Ignitis gamyba“ akcininkams dividendus už 2019 metus, nekonkurencinio oficialaus siūlymo teikėjas – „Ignitis grupė“ sumokės papildomą priedą (premiją) akcininkams, kurie oficialaus siūlymo metu bus pardavę jiems priklausančias akcijas oficialaus siūlymo teikėjui – „Ignitis grupė“. Šis papildomas priedas (premija) bus sumokėtas kaip visos kainos, mokamos  „Ignitis grupė“ už superkamas akcijas, dalis. Šio papildomo priedo (premijos) dydis bus lygus dydžiui dividendų, kuriuos toks akcininkas būtų gavęs proporcingai už savo turėtas ir  oficialaus siūlymo metu „Ignitis grupė“ parduotas akcijas, jeigu būtų buvęs AB „Energijos skirstymo operatorius“ ir / arba AB „Ignitis gamyba“ akcininku teisių apskaitos dieną. Kartu pažymėtina, kad šis Bendrovės įsipareigojimas dėl papildomo priedo (premijos) mokėjimo yra sąlyginis ir jokiu būdu nėra nei pažadas, nei įsipareigojimas siūlyti ar priimti sprendimą mokėti dividendus AB „Energijos skirstymo operatorius“ ir / ar AB „Ignitis gamyba“ akcininkams už 2019 m. Taip pat tai nereiškia, kad AB „Energijos skirstymo operatorius“ ir AB „Ignitis gamyba“ valdybos jau yra priėmusios sprendimus siūlyti mokėti šių bendrovių akcininkams dividendus už 2019 metus. Bendrovių sprendimai siūlyti mokėti arba nemokėti dividendus akcininkams bus priimti vadovaujantis galiojančia Bendrovės įmonių grupės įmonių dividendų politika ir kitų teisės aktų reikalavimais bei atlikus bendrovių 2019 m. metinių finansinių ataskaitų auditą.

Oficialių siūlymų cirkuliarų kainų su dukterinių bendrovių prekybos duomenimis palyginimai pateikti šio pranešimo prieduose.

Kaip skelbta anksčiau, šiuo metu dėl dukterinių bendrovių delistingavimo proceso vyksta teisminiai procesai. AB „Energijos skirstymo operatorius“ 2020 m. sausio 6 d. apskundė Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. gruodžio 31 d. nutartį, kuria buvo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės – sustabdytas 2019 m. gruodžio 4 d. bendrovės neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų galiojimas.

AB „Ignitis gamyba“ 2020 m. sausio 7 d. apskundė Vilniaus regiono apylinkės teismo 2020 m. sausio 3 d. nutartį, kuria buvo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės – sustabdytas 2019 m. gruodžio 4 d. bendrovės neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų galiojimas.

Daugiau informacijos: Artūras Ketlerius, „Ignitis grupės“ ryšių su visuomene vadovas arturas.ketlerius@ignitis.lt

Priedai


AB ESO prekybos akcijomis duomenys.jpg
AB IGNITIS GAMYBA prakybos akcijomis duomenys.jpg