Publicēts: 2020-01-10 08:10:00 CET
Olainfarm
Cita informācija, kas tiek atklāta saskaņā ar Biržas noteikumiem

Par 24.01.2020. ārkārtas akcionāru sapulces lēmumu projektiem

Persona, pēc kuras pieprasījuma ir sasaukta ārkārtas akcionāru sapulce 2020. gada 24. janvārī plkst.11, (turpmāk tekstā Sapulce), nav iesniegusi Sapulces darba kārtībā izskatāmo jautājumu lēmumu projektus. Lēmuma projekti netika saņemti arī pēc Olainfarm rakstiska pieprasījuma. Olainfarm rīcībā nav informācijas par lēmumu projektu  saturu.

Papildu informācija:
Jānis Dubrovskis
AS “Olainfarm” investoru attiecību konsultants
Tel. +371 29178878
E-pasts: janis.dubrovskis@olainfarm.com