Avaldatud: 2020-01-10 08:00:00 CET
Tallinna Sadam
Juhatuse vahearuanne

Tallinna Sadama 2019 IV kvartali ja aasta reisijate- ja kaubaveo mahud

2019. aasta IV kvartalis läbis Tallinna Sadama sadamaid 5,6 miljonit tonni kaupa ja 2,3 miljonit reisijat. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga kasvas kaubamaht 12,3% eelkõige vedellasti mõjul. Reisijate arv kasvas 1,2% ja laevakülastuste arv 2,8% 1893 külastuseni.

2019. aasta kokkuvõttes oli Tallinna Sadama kaubamaht kokku 19,9 miljonit tonni, vähenedes eelmise aastaga võrreldes 3,3%, põhiliselt vedellasti mahu languse tõttu III kvartalis, mida teisalt tasakaalustas puistlasti kaupade kasv. Reisijate arv kasvas aastate võrdluses 0,2%, jõudes rekordilise 10,64 mln reisijani. Kasvu vedas Eesti ja Soome vaheline reisiliiklus Tallinn-Helsingi ja Muuga-Vuosaari liinidel ning panuse andis ka kruiisireisijate järjekordne rekord - 660 tuh kruiisireisijat.

Tallinna Sadama juhatuse esimehe Valdo Kalmu sõnul on positiivne, et vedellasti tugev kasv IV kvartalis, mis tulenes tumedate naftasaaduste hoiustamise ja blendimise nõudluse kasvust seoses 2020. a algusest rakenduvate IMO nõuetega laevakütustele, aitas aasta kokkuvõttes oluliselt vähendada kaubamahu langust võrreldes 9 kuu tulemusega. Samas on vedellasti äri jätkuvalt volatiilne ning IV kvartali kasvu ei saa vaadelda kui püsivalt jätkuvat trendi. Vedellasti langust aasta võrdluses aitas kompenseerida ka puistlasti kasv, mis oli peamiselt tingitud Eesti teravilja ekspordist ja kivikillustiku impordist.

„Reisijate arvu osas saavutasime 12. aastat järjest rekordi ja seda tänu Eesti-Soome vahelise reisijate liikumise taastumisele, millele aitas paljuski kaasa ka Muuga-Vuosaari liinil sõiduautodega reisijate teenindamine ja uue laeva lisandumine. Kruiisiäris oleme taas kord saavutanud rekordilise tulemuse ja Tallinn on jätkuvalt Euroopa üks atraktiivsemaid kruiisi sihtkohti,“ märkis Kalm.

2019. a I ja II kvartali põhinäitajate aruannetes kajastati Muuga-Vuosaari liini reisijaid liini “muud“ koosseisus, sh I kvartalis 10 tuh reisijat (2018 I kv: 8 tuh), II kvartalis 12 tuh reisijat (2018 II kv: 9 tuh).

2019. aasta IV kvartali ja aasta kaubaveod lastiliikide lõikes ning reisijate arv liinide lõikes on esitatud järgnevas tabelis:

 IV kvartalIV kvartalmuutus20192018muutus
 20192018    
Kaubavood lastiliikide lõikes
(tuh tonni)
5 6475 02812,3%19 93120 608-3,3%
Vedellast2 4591 95525,8%7 6198 832-13,7%
Ro-ro kaubad1 3271 3012,0%5 3655 3450,4%
Puistlast1 3121 14914,3%4 5143 91115,4%
Kaup konteinerites441473-6,9%1 8351 880-2,4%
Konteinerid TEU52 97157 548-8,0%222 607222 6540,0%
Segalast109150-27,2%595639-6,9%
Mitte-mereline01-98,7%42110,0%
       
Reisijate arv liinide lõikes (tuh inimest)2 3422 3141,2%10 63910 6190,2%
Tallinn-Helsingi2 0512 0400,5%8 7988 7970,0%
Tallinn-Stockholm2182160,9%9331 009-7,5%
Muuga-Vuosaari369316,7%11435224,7%
Tallinn-Peterburi1123-51,9%7085-18,2%
Kruiisireisijad (traditsiooniline)191436,9%6606383,4%
Muud712-38,0%645516,9%
       
Laevakülastuste arv1 8931 8412,8%7 8557 6522,7%
Kaubalaevad386456-15,4%1 7441 754-0,6%
Reisilaevad (sh Ro-Pax)1 4981 3798,6%5 7665 5503,9%
Kruiisilaevad (traditsioonilised)9650,0%345348-0,9%

Täpsem statistika reisijate rahvuse, soo ja liinide lõikes kuude kaupa on jälgitav Tallinna Sadama kodulehel: https://www.ts.ee/statistika/

Tallinna Sadamale kuulub üks Läänemere suurimaid kauba- ja reisisadamate komplekse, mida läbis 2018. a 10,6 miljonit reisijat ja 20,6 miljonit tonni kaupa. Lisaks reisijate ja kaubavedude teenindamisele tegutseb ettevõte laevanduse ärivaldkonnas läbi oma tütarettevõtete – OÜ TS Laevad korraldab parvlaevaühendust Eesti mandri ja suursaarte vahel ning OÜ TS Shipping osutab multifunktsionaalse jäämurdjaga Botnica jäämurde ja konstruktsioonilaeva teenust Eestis ja offshore projektides. Tallinna Sadama gruppi kuulub ka jäätmekäitlusega tegelev sidusettevõte AS Green Marine. Kontserni 2018. a müügitulu oli 130,6 miljonit eurot, korrigeeritud EBITDA 74,4 miljonit eurot ning puhaskasum 24,4 miljonit eurot.

Lisainfo:

Marju Zirel
Investorsuhete juht
AS Tallinna Sadam
m.zirel@ts.ee

Manus


Tallinna Sadam Q4 2019 EST.pdf