Publicēts: 2020-01-09 09:58:59 CET
Attīstības finanšu institūcija Altum
Akcionāru sapulces lēmumi

AS „Attīstības finanšu institūcija Altum” akcionāru sapulcē izskatītie jautājumi

Iekšējā informācija, 2020-01-09 09:58 CET -- 2020.gada 8.janvārī notika Akciju sabiedrības “Attīstības finanšu institūcija Altum” ārkārtas akcionāru sapulce, kurā tika izskatīti  un apstiprināti šādi jautājumi:

  1. Par AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” darbības plānu un budžetu 2020.gadam;
  2. Par AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” Iekšējā audita daļas izdevumu tāmi 2020.gadam;
  3. Par AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” Iekšējā audita daļas darbības plānu 2020.gadam;
  4. Par atļauju padomes locekļiem savienot amatus.

         Laura Lapkovska
         AS „Attīstības finanšu institūcija Altum” Investoru attiecību daļa
         Tel.: 67774023, 26165699
         E-pasts: Laura.Lapkovska@altum.lv