Paskelbta: 2020-01-08 07:31:00 CET
Ignitis grupė
Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl sprendimo skųsti teismo nutartį

UAB „Ignitis grupė“ (toliau – „Ignitis grupė“ ir Bendrovė), juridinio asmens kodas: 301844044, registruotos buveinės adresas: Žvejų g. 14, Vilnius. Bendra UAB „Ignitis grupė“ išleistų obligacijų nominali vertė 600 000 000 EUR; ISIN kodai: XS1646530565; XS1853999313.

„Ignitis grupė“ informuoja, jog jos dukterinė bendrovė AB „Ignitis gamyba“ paskelbė, kad 2020 m. sausio 7 d. apskundė Vilniaus regiono apylinkės teismo 2020 m. sausio 3 d. nutartį, kuria buvo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės - sustabdytas 2019 m. gruodžio 4 d. AB „Ignitis gamyba“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų galiojimas.

Teismas sprendimą taikyti laikinąsias apsaugos priemones priėmė gavęs keleto smulkiųjų AB „Ignitis gamyba“ akcininkų ieškinį, kuriuo prašoma pripažinti negaliojančiais 2019 m. gruodžio 4 d. Bendrovės neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimus.

AB „Ignitis gamyba“ vertinimu, laikinosios apsaugos priemonės pritaikytos ir delistingavimo procesas sustabdytas nepagrįstai, o tikroji inicijuoto teisminio ginčo priežastis – siekis ginčyti AB „Ignitis gamyba“ akcijų supirkimo kainą, kuri nėra neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo objektas. Pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, Bendrovės nuomone, daro žalą smulkiesiems „Ignitis gamyba“ akcininkams, nes keletas smulkiųjų akcininkų, teisminiu keliu sustabdydami delistingavimo procesą, užkirto kelią Lietuvos bankui pasisakyti dėl akcijų supirkimo kainos ir smulkiesiems akcininkams už ją parduoti turimas akcijas, nes, kaip praėjusių metų gruodžio pabaigoje žiniasklaidoje teigė Lietuvos bankas, akcijų supirkimo kaina galėjo būti patvirtinta sausio pradžioje, patvirtinant AB „Ignitis gamyba“ oficialaus nekonkurencinio siūlymo cirkuliarą.

Daugiau informacijos: Artūras Ketlerius, „Ignitis grupės“ ryšių su visuomene vadovas arturas.ketlerius@ignitis.lt