Paskelbta: 2020-01-08 07:30:00 CET
Ignitis gamyba
Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl sprendimo skųsti teismo nutartį

AB „Ignitis gamyba“, kodas 302648707, registruotos buveinės adresas Elektrinės g. 21, LT-26108 Elektrėnai, Lietuvos Respublika (toliau – ir Bendrovė). Bendras Bendrovės išleistų paprastųjų vardinių akcijų skaičius yra 648 002 629; ISIN kodas – LT0000128571.

Bendrovė informuoja, kad 2020 m. sausio 7 d. apskundė Vilniaus regiono apylinkės teismo 2020 m. sausio 3 d. nutartį, kuria buvo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės - sustabdytas 2019 m. gruodžio 4 d. AB „Ignitis gamyba“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų galiojimas.

Teismas sprendimą taikyti laikinąsias apsaugos priemones priėmė gavęs keleto smulkiųjų AB „Ignitis gamyba“ akcininkų ieškinį, kuriuo prašoma pripažinti negaliojančiais 2019 m. gruodžio 4 d. Bendrovės neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimus.

AB „Ignitis gamyba“ vertinimu, laikinosios apsaugos priemonės pritaikytos ir delistingavimo procesas sustabdytas nepagrįstai, o tikroji inicijuoto teisminio ginčo priežastis – siekis ginčyti AB „Ignitis gamyba“ akcijų supirkimo kainą, kuri nėra neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo objektas. Pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, Bendrovės nuomone, daro žalą smulkiesiems „Ignitis gamyba“ akcininkams, nes keletas smulkiųjų akcininkų, teisminiu keliu sustabdydami delistingavimo procesą, užkirto kelią Lietuvos bankui pasisakyti dėl akcijų supirkimo kainos ir smulkiesiems akcininkams už ją parduoti turimas akcijas, nes, kaip praėjusių metų gruodžio pabaigoje žiniasklaidoje teigė Lietuvos bankas, akcijų supirkimo kaina galėjo būti patvirtinta sausio pradžioje, patvirtinant AB „Ignitis gamyba“ oficialaus nekonkurencinio siūlymo cirkuliarą.

Artūras Ketlerius, Ryšių su visuomene vadovas, arturas.ketlerius@ignitis.lt