Paskelbta: 2020-01-07 07:52:00 CET
AB „Grigeo“
Pranešimai apie vadovų sandorius

Pataisymas: Pranešimas apie AB „Grigeo“ vadovų sandorius

Pakoreguota priedo 1 punkto a) dalis.

AB „Grigeo“ gavo pranešimą apie Viceprezidento pirkimui ir logistikai sandorius emitento vertybiniais popieriais (žr. priedą).

Gintautas Pangonis
AB „Grigeo“ prezidentas
(+370-5) 243 58 01

Priedas


Pranešimas apie sandorius.pdf