Paskelbta: 2020-01-03 16:04:34 CET
Ignitis grupė
Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl teismo priimto sprendimo

UAB „Ignitis grupė“ (toliau – „Ignitis grupė“ ir Bendrovė), juridinio asmens kodas: 301844044, registruotos buveinės adresas: Žvejų g. 14, Vilnius. Bendra UAB „Ignitis grupė“ išleistų obligacijų nominali vertė 600 000 000 EUR; ISIN kodai: XS1646530565; XS1853999313.

„Ignitis grupė“ informuoja, jog jos dukterinė bendrovė AB „Ignitis gamyba“ paskelbė, kad 2020 m. sausio 3 d. Vilniaus regiono apylinkės teismas pranešė, jog gavo keleto smulkiųjų AB „Ignitis gamyba“ akcininkų ieškinį, kuriuo prašoma pripažinti negaliojančiais 2019 m. gruodžio 4 dienos AB „Ignitis gamyba“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimus.

Teismas pritaikė laikinąsias apsaugos priemones ir sustabdė AB „Ignitis gamyba“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų galiojimą iki įsiteisės sprendimas šioje civilinėje byloje.

AB „Ignitis gamyba“ analizuos teismo sprendimą ir susijusius argumentus ir spręs dėl tolimesnių veiksmų.

Gruodžio 4 d. AB „Ignitis gamyba“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo metu priimti šie sprendimai:

1. Dėl AB „Ignitis gamyba“ akcijų išbraukimo iš prekybos AB Nasdaq Vilnius vertybinių popierių biržoje.
1.1. Išbraukti visas AB „Ignitis gamyba“ akcijas iš prekybos AB Nasdaq Vilnius vertybinių popierių biržoje.
1.2. Patvirtinti akcininką UAB „Ignitis grupė“ (juridinio asmens kodas 301844044) asmeniu, teiksiančiu oficialų siūlymą supirkti AB „Ignitis gamyba“ akcijas, įtrauktas į prekybą AB Nasdaq Vilnius vertybinių popierių biržoje.
1.3. Įgalioti AB „Ignitis gamyba“ generalinį direktorių su teise perįgalioti atlikti visus reikiamus veiksmus ir pateikti visus reikiamus dokumentus AB Nasdaq Vilnius dėl AB „Ignitis gamyba“ akcijų išbraukimo iš prekybos šioje reguliuojamoje rinkoje.

Daugiau informacijos: Artūras Ketlerius, „Ignitis grupės“ ryšių su visuomene vadovas arturas.ketlerius@ignitis.lt