Avaldatud: 2020-01-03 16:00:00 CET
Ekspress Grupp
Börsiteade

AS Ekspress Grupp muudab kontserni struktuuri


ASi Ekspress Grupp nõukogu otsustas viia kontserni struktuuris läbi mitu muudatust, mille eesmärk on suurendada juhtimise efektiivsust ja läbipaistvust, lihtsustada grupi juriidilist struktuuri ning muuta kontserni kesksete finantsteenuste osutamine efektiivsemaks.

Nõukogu otsustas ühendada Leedus UAB Login Conferences UAB-ga Delfi ja likvideerida ettevõte UAB Sport Media. Lätis likvideeritakse SIA Delfi Entertainment. Likvideeritavatel ettevõtetel puudus majandustegevus. Eestis otsustati moodustada ASist Printall eraldumise teel uus 100% kontsernile kuuluv tütarettevõte OÜ Ekspress Finants, millega liidetakse grupi finantsüksus. Uus ettevõte hakkab pakkuma kontserniülest finantseerimis- ja raamatupidamisteenust kontserni tütarettevõtetele Eestis.

Nimetatud tehingutel ei ole mõju ASi Ekspress Grupp kontserni konsolideeritud kasumile, varadele ega kohustustele.

Signe Kukin
Kontserni finantsjuht
AS Ekspress Grupp 
+372 669 8381
signe.kukin@egrupp.ee

AS Ekspress Grupp on Baltimaade juhtiv meediakontsern, mille tegevus hõlmab veebimeedia sisutootmist, ajalehtede ja ajakirjade kirjastamist ning trükiteenuste osutamist Eestis, Lätis ja Leedus.  Ekspress Grupp, mis alustas oma tegevust 1989. aastal, annab tööd 1700 inimesele, omab Baltimaades juhtivaid online-meedia portaale, annab välja kõige populaarsemaid päeva- ja nädalalehti ning enamikku Eesti kõige populaarsemaid ajakirju.