Publicēts: 2020-01-02 13:57:19 CET
Nasdaq Riga
Biržas paziņojums

Izmaiņas AS ”VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA” uzraudzības statusā

Nasdaq Riga valde š.g. 2. janvārī nolēma veikt izmaiņas AS ”VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA” (VSS1R, ISIN kods: LV0000100485) piemērotajā uzraudzības statusā.

AS “VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA” akcionāri 2019. gada 20. decembra ārkārtas akcionāru sapulcē ir pieņēmuši lēmumu apstiprināt AS „VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA” 2018. gada revidēto konsolidēto un atsevišķos finanšu pārskatus. Ņemot vērā to, Nasdaq Riga atsauc Sabiedrībai 2019. gada 9. decembrī piemēroto uzraudzības statusu.

2019. gada 18. jūnijā piemērotais uzraudzības statuss vēl joprojām paliek spēkā.


Nasdaq Baltic
Issuer Services
+371 67212431

www.nasdaqbaltic.com

Nasdaq Baltic ir vienots nosaukums, ko lieto, lai apzīmētu uzņēmumus un biržas/regulētos tirgus un alternatīvos tirgus First North, kurus pārvalda Nasdaq grupā ietilpstošie Baltijas valstīs esošie uzņēmumi, t.i. Nasdaq Tallinn AS, Nasdaq Riga, AS un AB Nasdaq Vilnius.