Publicēts: 2020-01-02 12:01:20 CET
Baltic Dairy Board
Finanšu kalendārs

Baltic Dairy Board, SIA finanšu kalendārs 2020.gadam

SIA "Baltic Dairy Board" informē, ka finanšu pārskatus plānots iesniegt:

  • auditētu gada pārskatu par 2019. gadu (kopā ar zvērināta revidenta atzinumu) no 24.04.2020. līdz 30.04.2020.
  • starpperiodu saīsināto finanšu pārskatu par 2020. gada 6 mēnešiem - 30.08.2020.

         Kaspars Kazāks
         Valdes loceklis
         + 371 26010072
         kaspars@bdb.lv