Paskelbta: 2020-01-02 10:00:50 CET
APB "Apranga"
Informacinis pranešimas investuotojams

„Aprangos” grupės apyvarta 2019 m. gruodžio mėnesį bei 2019 metais

„Aprangos“ grupės tinklo mažmeninė prekių apyvarta (su PVM) 2019 m. gruodžio mėnesį sudarė 25,6 mln. eurų, ir buvo 11,0% didesnė nei 2018 m. gruodžio mėnesio apyvarta.

2019 m. gruodžio mėnesio apyvarta yra rekordinė mėnesio apyvarta „Aprangos“ grupės istorijoje.

2019 m. 4-ą ketvirtį „Aprangos“ grupės tinklo mažmeninė prekių apyvarta (su PVM) sudarė 72,5 mln. eurų, arba 11,3% daugiau, nei 2018 metais. Per 2019 m. 4-ą ketvirtį, lyginant su atitinkamu 2018 m. ketvirčiu, apyvarta Lietuvoje išaugo 10,6%, Latvijoje padidėjo 18,8%, Estijoje išaugo 3,6%.

Neaudituotais duomenimis 2019 metais „Aprangos“ grupės tinklo mažmeninė prekių apyvarta (su PVM) pasiekė 248,0 mln. eurų, arba 9,4% daugiau nei 2018 metais.

„Aprangos“ grupės tinklo apyvarta 2019 metais Lietuvoje sudarė 147,5 mln. eurų arba 10,2% daugiau nei 2018 metais. 2019 metais „Aprangos“ grupės tinklo apyvarta Latvijoje pasiekė 59,3 mln. eurų ir išaugo 12,7%, apyvarta Estijoje sudarė 41,1 mln. eurų ir padidėjo 2,4%.

Per 2019 metus „Aprangos“ grupė atidarė 25 naujas parduotuves, 13 parduotuvių rekonstravo ir 21 uždarė. Šiuo metu „Aprangos“ grupė Baltijos šalyse valdo 186 parduotuvių tinklą, kurių plotas sudaro 93,8 tūkst. kv. m. Lyginant su tuo pačiu praeitų metų laikotarpiu parduotuvių plotas išaugo 13,5%.

„Aprangos“ grupė 2020 metais planuoja pasiekti 263 mln. eurų apyvartą (su PVM), arba 6% didesnę, nei faktinė 2019 metų apyvarta.

2020 metais „Aprangos“ grupė planuoja rekonstruoti ar atidaryti 13-17 parduotuvių. Grynosios investicijos sudarys apie 5-7 mln. eurų.

Rimantas Perveneckas
„Aprangos“ grupės generalinis direktorius
+370 5 2390801