Paskelbta: 2019-12-31 15:30:00 CET
Ignitis gamyba
Kita informacija

„Ignitis gamyba“ veiklos rezultatų skelbimo 2020 m. kalendorius

AB „Ignitis gamyba“, juridinio asmens kodas 302648707, registruotos buveinės adresas Elektrinės g. 21, Vilnius (toliau – Bendrovė). Bendras Bendrovės išleistų paprastųjų vardinių akcijų skaičius yra 648 002 629, ISIN kodas – LT0000128571.

Bendrovė skelbia, kad 2020 metais veiklos rezultatus planuoja skelbti tokia tvarka:

Skelbimo dataSkelbiama informacija
2020-01-31Preliminarūs 2019 m. 12 mėnesių finansiniai rodikliai
2020-02-28Audituotos 2019 metų finansinės ataskaitos ir auditorių patikrintas metinis pranešimas / Pranešimas apie eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo šaukimą
2020-02-28Preliminarūs 2020 m. 1 mėnesio finansiniai rodikliai
2020-03-31Preliminarūs 2020 m. 2 mėnesių finansiniai rodikliai
2020-04-302020 m. 3 mėnesių  tarpinės finansinės ataskaitos bei tarpinis 3 mėn. pranešimas  
2020-05-29Preliminarūs 2020 m. 4 mėnesių finansiniai rodikliai
2020-06-30Preliminarūs 2020 m. 5 mėnesių finansiniai rodikliai
2020-07-31Preliminarūs 2020 m. 6 mėnesių finansiniai rodikliai
2020-08-312020 m. 6 mėnesių tarpinės finansinės ataskaitos bei tarpinis 6 mėn. pranešimas  
2020-08-31Preliminarūs 2020 m. 7 mėnesių finansiniai rodikliai
2020-09-30Preliminarūs 2020 m. 8 mėnesių finansiniai rodikliai
2020-10-302020 m. 9 mėnesių tarpinės finansinės ataskaitos bei tarpinis 9 mėn. pranešimas  
2020-11-30Preliminarūs 2020 m. 10 mėnesių finansiniai rodikliai
2020-12-30Preliminarūs 2020 m. 11 mėnesių finansiniai rodikliai

Bendrovė planuoja eilinį visuotinį akcininkų susirinkimą surengti iki 2020 m. balandžio 30 d.      

Daugiau informacijos: „Ignitis grupė“ ryšių su visuomene vadovas Artūras Ketlerius, +370 620 76076, arturas.ketlerius@ignitis.lt