Paskelbta: 2019-12-31 15:30:00 CET
AB „Energijos skirstymo operatorius“
Kita informacija

„Energijos skirstymo operatorius“ veiklos rezultatų skelbimo 2020 m. kalendorius

AB „Energijos skirstymo operatorius“, juridinio asmens kodas 304151376, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, Vilnius (toliau – Bendrovė). Bendras Bendrovės išleistų paprastųjų vardinių akcijų skaičius yra 894 630 333, ISIN kodas – LT0000130023.

Bendrovė skelbia, kad 2020 metais veiklos rezultatus planuoja skelbti tokia tvarka:

Skelbimo dataSkelbiama informacija
2020-01-31Preliminarūs 2019 m. 12 mėnesių finansiniai rodikliai
2020-02-28Audituotos 2019 metų finansinės ataskaitos ir auditorių patikrintas metinis pranešimas / Pranešimas apie eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo šaukimą
2020-02-28Preliminarūs 2020 m. 1 mėnesio finansiniai rodikliai
2020-03-31Preliminarūs 2020 m. 2 mėnesių finansiniai rodikliai
2020-04-302020 m. 3 mėnesių  tarpinės finansinės ataskaitos bei tarpinis 3 mėn. pranešimas  
2020-05-29Preliminarūs 2020 m. 4 mėnesių finansiniai rodikliai
2020-06-30Preliminarūs 2020 m. 5 mėnesių finansiniai rodikliai
2020-07-31Preliminarūs 2020 m. 6 mėnesių finansiniai rodikliai
2020-08-312020 m. 6 mėnesių tarpinės finansinės ataskaitos bei tarpinis 6 mėn. pranešimas  
2020-08-31Preliminarūs 2020 m. 7 mėnesių finansiniai rodikliai
2020-09-30Preliminarūs 2020 m. 8 mėnesių finansiniai rodikliai
2020-10-302020 m. 9 mėnesių tarpinės finansinės ataskaitos bei tarpinis 9 mėn. pranešimas  
2020-11-30Preliminarūs 2020 m. 10 mėnesių finansiniai rodikliai
2020-12-30Preliminarūs 2020 m. 11 mėnesių finansiniai rodikliai

Bendrovė planuoja eilinį visuotinį akcininkų susirinkimą surengti iki 2020 m. balandžio 30 d.      

Daugiau informacijos: „Energijos skirstymo operatorius“ atstovas ryšiams su visuomene Tomas Kavaliauskas,  +370 617 51616, tomas.kavaliauskas@eso.lt