Paskelbta: 2019-12-31 15:05:00 CET
Ignitis grupė
Pranešimas apie esminį įvykį

„Ignitis grupės“ preliminarūs 2019 m. 11 mėnesių finansiniai duomenys

UAB „Ignitis grupė“ (toliau – „Ignitis grupė“ ir Bendrovė), juridinio asmens kodas: 301844044, registruotos buveinės adresas: Žvejų g. 14, Vilnius. Bendra UAB „Ignitis grupė“ išleistų obligacijų nominali vertė 600 000 000 EUR; ISIN kodai: XS1646530565; XS1853999313.


2019 metų 11 mėnesių preliminarūs „Ignitis grupės“ finansiniai duomenys:

  Lapkritis
  2019 m. 2018 m. Pokytis, %
Pajamos 161,4 mln. Eur 123,9 mln. Eur 30,3 proc.
Koreguota EBITDA* 27,5 mln. Eur 15,3 mln. Eur 79,7 proc.
       
  Sausis - lapkritis
  2019 m. 2018 m. Pokytis, %
Pajamos 1 464,3 mln. Eur 1 129,2 mln. Eur 29,7 proc.
Koreguota EBITDA* 244,7 mln. Eur 203,6 mln. Eur 20,2 proc.

„Ignitis grupės“ pajamos 2019 m. sausio-lapkričio mėn. siekė 1 464,3 mln. eurų ir buvo 29,7 proc. didesnės palyginus su atitinkamu laikotarpiu 2018 m. (1 129,2 mln. eurų). Grupės pajamas kaip ir ankstesniais šių metų mėnesiais reikšmingiausiai augino „Ignitis“ dukterinės įmonės Lenkijoje „Ignitis Polska“ išaugusios didmeninės prekybos apyvartos biržoje.  

Bendrovės koreguotas EBITDA rodiklis 2019 m. sausio-lapkričio mėn. siekė 244,7 mln. eurų – 20,2 proc. daugiau nei atitinkamu laikotarpiu 2018 m. (203,6 mln. eurų). Rodiklio augimą lemia geresnis elektros bei dujų skirstymo veiklos rezultatas dėl didesnių investicijų į skirstomųjų tinklų atnaujinimą, išaugęs Grupės vėjo jėgainių portfelis bei efektyvus Kruonio HAE galimybių išnaudojimas.

*Bendrovės preliminarus 2019 m. bei faktinis 2018 m. koreguotas EBITDA rezultatas yra pateikiamas po vadovybės atliktų korekcijų, eliminuojant vienkartinių veiksnių įtaką. Šiomis korekcijomis siekiama atskleisti Bendrovės įprastos veiklos, be netipinių, vienkartinių ar su einamuoju veiklos laikotarpiu tiesiogiai nesusijusių veiksnių, rezultatus. Visi vadovybės atliekami koregavimai atskleidžiami tarpiniuose ir metiniuose Bendrovės pranešimuose.

Daugiau informacijos: Artūras Ketlerius, „Ignitis grupės“ ryšių su visuomene vadovas, arturas.ketlerius@ignitis.lt