Paskelbta: 2019-12-31 15:01:00 CET
Ignitis gamyba
Pranešimas apie esminį įvykį

Preliminarūs „Ignitis gamybos“ 2019 m. 11 mėnesių finansiniai duomenys

AB „Ignitis gamyba“, juridinio asmens kodas 302648707, registruotos buveinės adresas Elektrinės g. 21, Elektrėnai (toliau – Bendrovė). Bendras Bendrovės išleistų paprastųjų vardinių akcijų skaičius yra 648 002 629, ISIN kodas – LT0000128571.

Preliminarūs 2019 m. 11 mėnesių Bendrovės finansiniai duomenys:

 2019 m. 11 mėnesių2018 m. 11 mėnesių*Pokytis
Pajamos pagal sutartis su klientais125,7 mln. Eur124,8 mln. Eur0,7%
Koreguota EBITDA**50,3 mln. Eur43,9 mln. Eur14,6%

Bendrovės valdomose elektrinėse pagamintos elektros energijos kiekiai:

 2019 m. 11 mėnesių2018 m. 11 mėnesiųPokytis
Elektrėnų kompleksas23,7 GWh66,1 GWh  - 64,2%
Kruonio HAE496,0 GWh441,2 GWh12,4%
Kauno A. Brazausko HE250,0 GWh322,5 GWh-22,5%

Efektyvus Kruonio HAE galimybių išnaudojimas ir mazuto atsargų pardavimas lėmė, kad Bendrovės koreguota EBITDA 2019 m. sausį-lapkritį, palyginus su tuo pačiu laikotarpiu pernai, išaugo 14,6 proc.

Nepaisant sumažėjusių gamybos apimčių Kauno A.Brazausko HE, Bendrovės pajamos 2019 m. sausio-lapkričio mėn., palyginus su tuo pačiu laikotarpiu 2018 m., išliko stabilios.

Kauno A. Brazausko HE pirmuosius vienuolika 2019 m. mėnesių gamybos apimtys buvo mažesnės nei tuo pačiu periodu pernai dėl hidrologinės sausros ir ilgiau trukusio žuvų neršto periodo. Elektrėnų komplekse gamyba 2019 m., kaip ir 2018 m., išliko ribotos apimties.

* Bendrovės 2018 m. finansiniai rodikliai buvo perskaičiuoti. Informacija apie perskaičiavimus pateikiama Bendrovės finansinėse ataskaitose už 2019 m. I pusmetį.

** Bendrovės 2019 m. preliminarus ir 2018 m. faktinis koreguotas EBITDA rezultatas yra pateikiamas po vadovybės atliktų korekcijų, eliminuojant faktinių ir reguliuojamų pajamų nuokrypį ir vienkartinių veiksnių įtaką. Šiomis korekcijomis siekiama atskleisti Bendrovės įprastos veiklos, be netipinių, vienkartinių ar su einamuoju veiklos laikotarpiu tiesiogiai nesusijusių veiksnių, rezultatus. Visi vadovybės atliekami koregavimai atskleidžiami tarpiniuose ir metiniuose Bendrovės pranešimuose.

Artūras Ketlerius, Ryšių su visuomene vadovas, tel. +370 620 76076, el. paštas arturas.ketlerius@ignitis.lt